Ingezonden persbericht

(persbericht, de reactie van Nieuws FM)


-Murdoch-rapport inzake beauty contest is volstrekte onzin
-VCR-leden als Yorin FM en Arrow wisten van niets
-Elke week uitstel van de veiling levert de Murdoch-zenders 5,5 miljoen gulden bruto reclame-omzet op

-Commissie Bouw niet langer geloofwaardig nu De Ru geld aanneemt van Murdoch
-Kamerlid niet onder de indruk

-Vijf jaar uitstel is genoeg!

Nieuws FM neemt het Murdoch-rapport inzake een beauty contest bij de verdeling van
FM-frequenties niet serieus. Het rapport biedt geen enkel houvast hoe een beauty contest had moeten worden uitgevoerd. Nu bevestigd is dat er geen waterdicht instrumentarium voor een beauty contest is, wordt verder uitstel van de veiling daarmee onfatsoenlijk.

Vorige week kwam het Kabinet met een rapport waarin te lezen viel dat een beauty
contest niet uitvoerbaar is. De VCR (althans een gedeelte daarvan) presenteerde
vanochtend een rapport geschreven door oa oud-minister Andriessen. Opvallend is dat niet alle VCR-leden op de hoogte waren van het rapport. Yorin FM en Arrow wisten van niets. Dat tekent de groeiende verdeeldheid binnen de VCR inzake de veiling. Yorin en Arrow zijn voorstander van veilen, terwijl anderen zich inmiddels bij het onvermijdelijke hebben neergelegd: veilen.

Voor Murdoch staat veel op het spel. Voor elke week dat Sky en 538 er in slagen de
veiling uit te stellen levert de Murdoch-zenders 5,5 miljoen gulden bruto-reclame-omzet op.
De kosten van de deskundigen van dit rapport vallen daarbij in het niet.

Uiterst pikant is dat het rapport mede is geschreven door mr De Ru. De Ru was lid van de (overheids)commissie Bouw, die stelde dat bestaande zenders hun frequenties moeten behouden. Nu De Ru geld aanneemt van Murdoch is de commissie Bouw niet langer geloofwaardig, aangezien een van haar leden een financiele relatie blijkt te onderhouden met een direct belanghebbende. Op zijn minst bestaat nu de suggestie dat Murdoch een geldelijke beloning geeft voor een standpunt dat Murdoch miljoenen heeft opgeleverd. Die suggestie moet de overheid verre van zich werpen.

De overheid moet nu onmiddellijk het resultaat van de commissie Bouw als irrelevant bestempelen.

Het Tweede-Kamerlid drs Harry van Bommel (SP) stelt dat dit rapport verzwakt is door de positie van De Ru er in. "Zijn deelname aan de commissie is opmerkelijk. Het zal zeker van invloed zijn op manier hoe men met het rapport omgaat. Dit rapport zal in Den Haag niet veel indruk maken", aldus vanochtend Van Bommel tegen Nieuws FM.

Zijn standpunt is opvallend omdat Van Bommel voorstander is van een beauty contest.

Murdoch komt steeds verder alleen te staan. De Kamerleden Wagenaar en Bakker steunen hem nog. Het kabinet, de NMa, de OPTA en de Landsadvocaat willen een spoedige veiling. Voor hen is vijf jaar uitstel genoeg. Dat geldt ook voor Nieuws FM, dat sinds 1996 op de veiling wacht. De veiling stond voor het eerst aangekondigd in voorjaar 1997. Sinds die tijd heeft de overheid steeds verklaard dat "er volgend jaar geveild gaat worden." Onder druk van Murdoch vond echter steeds uitstel plaats.

Inhoudelijk is het rapport flinterdun. Er wordt geen enkel instrumentarium gepresenteerd dat waterdicht frequenties verdeeld via een schoonheidscommissie. Hoe kies je tussen enkele tientallen plannen voor zenders, die allemaal goed gefinancierd zijn en allemaal inhoudelijk sterk? Het staat er niet in. Het rapport beantwoordt dan ook niet de belangrijkste vraag: wat is een waterdicht variant van de beauty contest, zodat de herverdeling niet gevolgd zal worden door een stortvloed van rechtszaken van partijen die gepasseerd zijn.

Het rapport Andriessen is dan ook een doorzichtige poging van Murdoch om verder
uitstel van de veiling te bewerkstelligen.
De conclusie is onontkoombaar: alleen een veiling is een open, eerlijk en transparant instrument bij de herverdeling van FM-frequenties. Er is geen alternatief.

drs Martin Bosma, MA
Nieuws FM
06 192 183 66

Meer informatie

Koen van Tankeren, voorlichter Verkeer en Waterstaat 070 351-6887

Harry van Bommel, Tweede-Kamerlid SP 06 22 78 80 43

Yorin FM
Ronald Snoeijen, Robert Jensen 035 671-8300

Arrow Classic Rock
Ad Ossendrijver 070 363-2727

Deel: ' Reactie op Murdoch-rapport over beauty contests '
Lees ook