Federatie van Ouderverenigingen

SPD nieuwe stijl

5 juni 2002

Reactie op SPD nieuwe stijl

FvO en CG-Raad hebben inmiddels een gezamenlijke reactie geformuleerd op de onlangs verschenen nota over de SPD nieuwe stijl. Voor de medewerkers die op het netwerk zijn aangesloten is deze te vinden in de map Everyonefvobeleidspd. Andere belangstellenden kunnen de tekst ook opvragen bij Joep van de Venne op het FvO-bureau.

Deel: ' Reactie op SPD nieuwe stijl '
Lees ook