Ingezonden persbericht

PERSBERICHT

ONDERWERP: Reactie op ter dood veroordeling in Pakistan van Dr. Shaikh.

Het Humanistisch Verbond heeft met afschuw kennis genomen van de ter dood veroordeling in Pakistan, wegens blasfemie, van Dr. Yunis Shaikh op 18 augustus. Dr. Shaikh is vredesactivist en oprichter van de progressieve groep "Verlichting".

Het Humanistisch Verbond acht het onaanvaardbaar dat in deze tijd iemand ter dood veroordeeld kan worden enkel omdat hij heeft beweerd dat noch de profeet Mohammed noch zijn ouders logischerwijs Moslims konden zijn geweest voordat de Islam werd geopenbaard aan de profeet. Mede om andere vergelijkbare opmerkingen die hij gemaakt zou hebben tijdens een door hem gegeven college.

Dr. Shaikh is lector in de psychologie aan de medische faculteit. Géén van de personen die de aanklacht indienden waren als ooggetuige aanwezig bij het betreffende college.

De aanklacht werd ingediend door de Majlis Tahaffuz Khatm-i-Nabuwat, het Comité voor de bescherming van de doelleer van de Profeten. Dr. Shaikh is veroordeeld en heeft 30 dagen gekregen om in hoger beroep te gaan.

Het Humanistisch Verbond roept de Nederlandse regering en alle andere organisaties in Nederland die tegen de doodstraf zijn op om de regering van Pakistan onder druk te zetten. Om zo te bewerkstelligen dat Dr. Shaikh onmiddellijk in vrijheid wordt gesteld. Tevens om de waanzinnige wetgeving over blasfemie af te schaffen. Een wetgeving die volstrekt in strijd is met alle internationale standaarden over mensenrechten met betrekking tot vrijheid van godsdienst en van meningsuiting.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Yvonne Breuk, directeur Humanistisch Verbond tel (020) 521 90 21. E-mail y.breuk@lb.humanistischverbond.nl Of zie http://www.humanistischverbond.nl/

Deel: ' Reactie op ter dood veroordeling in Pakistan van Dr. Shaikh '
Lees ook