MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: MEDEDELING AAN DE PERS

Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat heeft vandaag de Nederlandse reactie op de Mededeling van de Europese Commissie getiteld 'The 1999 Communications Review' aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze mededeling geeft de Commissie haar visie op herziening van de Europese regelgeving op het gebied van communicatie- infrastructuur. De Nederlandse reactie is voorbereid in samenwerking met de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Ook het bedrijfsleven is hierbij intensief geraadpleegd.

De regering is het op veel onderdelen eens met de visie die de Europese Commissie in haar Mededeling heeft neergelegd: waar mogelijk zou aansluiting moeten worden gezocht bij horizontale regelgeving. Sectorspecifieke regels kunnen in een overgangsfase van de markt nog nodig zijn maar zouden moeten worden afgebouwd zodra de markt dat toelaat. Daarnaast dienen de essentiële maatschappelijke belangen te worden verzekerd.

Alle lidstaten en marktpartijen zijn uitgenodigd om vòòr 15 februari 2000 hun reactie op deze Mededeling aan de Commissie kenbaar te maken. Nederland is bewust zo vroeg met haar reactie richting Brussel om haar pleidooi voor een zo simpel mogelijke regelgeving alvast aan andere landen kenbaar te maken. Nederland vervult in de ogen van de Europese Commissie nu reeds een voorbeeldfunctie op het gebied van de realisering van een zo eenvoudig mogelijk vergunningenregime. Een bedrijf hoeft zich alleen te laten registreren bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA).

Hans Scholten 06 53379481
de reactie op de mededeling is verkrijgbaar bij het Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post, tel. 070 - 3516830 (Joke Hoorn)

20 jan 00 15:19

Deel: ' Reactie op The 1999 Communications Review naar Kamer '
Lees ook