Reactie op Tiende voortgangsrapportage passend onderwijs


Reactie bestuur vereniging netwerk leidinggevenden passend onderwijs

ROTTERDAM, 20161214 -- De Tweede Kamer behandelt morgen (15-12) de 10e voortgangsrapportage passend onderwijs. Het netwerk leidinggevenden passend onderwijs heeft naar aanleiding van deze rapportage een reactie gestuurd naar de staatssecretaris van OCW.

Het bestuur van de verening netwerk LPO reageert in het bijzonder op het overzicht financiële middelen per samenwerkingsverband.

De brief met de reactie van het bestuur is hier te downloaden.

Netwerk leidinggevenden passend onderwijs


Deel: ' Reactie op Tiende voortgangsrapportage passend onderwijs '
Lees ook