CDA

Nieuws uit het Europarlement Nieuws uit het Europarlement CDA-delegatie in het Europees Parlement CDA-delegatie in het Europees Parlement
Impressie van ....... Impressie van .......

Nieuws uit het Europarlement

Straatsburg, 15 februari 2000

Reactie op Vijfjarenplan Europese Commissie

De christen-democraten in het Europees Parlement vinden dat de Europese Commissie naast het ontwikkelen van initiatieven vooral de uitvoering van het beleid moet controleren.

EVP vice-voorzitter Wim van Velzen: "De Europese Commissie is de hoedster van de verdragen. Ik vind dat Commissievoorzitter Prodi teveel kijkt naar de rol van de Commissie als initiatiefnemer. Dat juich ik op zich toe, maar de uitvoering mag niet achter blijven of in handen worden gelegd van enkel de lidstaten."

Van Velzen mist daarnaast een aantal uitwerkingen in het Vijfjarenplan :

"Zo heeft Prodi de ambitie om de politieke invloed van de Europese Unie op het wereldtoneel in overeenstemming te brengen met het huidige economische gewicht van de Unie. Maar dan vraag ik: op het moment dat gesproken wordt over een echt gemeenschappelijk beleid, over een systeem van crisispreventie en crisisbeheersing op het communautair niveau, waar zijn dan de concrete voorstellen? Daaraan moeten wij immers uiteindelijk toetsen of wij onze doelstellingen op dat terrein kunnen waarmaken. Het ontbreekt aan de concrete voorstellen om dit te bereiken. Ook heeft Commissievoorzitter Prodi in zijn inbreng veel aandacht geschonken aan Afrika, terwijl noch in de inleiding, noch in het programma zelf enige activiteit terug te vinden is met betrekking tot Afrika. Kortom: woorden zijn belangrijk, maar daden zijn nodig."aldus Van Velzen tijdens het plenaire debat.

Meer bijzonderheden:
Wim van Velzen, telefoon 00-33388175623 Eduard Slootweg, voorlichter EVP-ED/CDA. telefoon 00-32 75 721 280

Brussel, 15 februari 2000

Zoekwoorden:

Deel: ' Reactie op Vijfjarenplan Europese Commissie '
Lees ook