Ingezonden persbericht

P E R S B E R I C H T

Van het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog'

Utrecht 25 februari 2003 - De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Spanje hebben op 24 februari jl. een tweede resolutie ingediend in de Veiligheidsraad. Het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog' constateert dat hiermee de slotfase naar de komende aanvalsoorlog is ingezet. Het is echter nog niet te laat voor de Nederlandse regering om zich tegen de oorlog en de oorlogsvoorbereidingen te keren. De Franse voorstellen voor een voortgezet inspectieregiem bieden hiervoor een handvat.

Landelijke actiedag tegen militaire transporten

Deze oorlogsvoorbereidingen bestaan naast de politieke steun voor de Amerikaanse regering door het demissionaire kabinet ook uit het vervangen van Amerikaanse schepen en vliegtuigen om ze vrij te maken om deel te nemen aan de oorlog, en de steun die wordt gegeven aan de Amerikaanse militaire transporten door Nederland. De facto doet Nederland dus al mee aan de oorlog. Om die reden wordt vandaag door het Platform een landelijke actiedag georganiseerd tegen die transporten. In een tiental gemeenten langs de routes van de transporten zijn op verzoek van het Platform de afgelopen weken ook vragen gesteld in de gemeenteraad.

Platform zet oppositie voort

De Brits/Amerikaans/Spaanse resolutie opent de weg naar oorlog, hoewel dat niet expliciet in de tekst staat. Daarom is het wenselijk dat de voorstellen voor een uitgebreider inspectieprogramma dat in het Franse memorandum wordt voorgesteld, wordt ondersteund. Het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog' maakt zich echter geen illusies dat bij de stemming over de oorlogsresolutie Frankrijk of China hun veto zullen uitbrengen.
Jan Schaake, woordvoerder van het Platform verklaarde ,,De Brits/Amerikaans/Spaanse resolutie kan nooit een legitimering van een oorlog zijn. In feit is het niets anders dan een verdere stap in de al lang geplande opbouw van de Amerikaanse militaire slagkracht in de regio. Aanvaarding van de resolutie zal in werkelijkheid een oorlog initieren. Ook in dat geval zal het Platform haar oppositie voortzetten''.

Brede samenwerking

Het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog' is een breed samenwerkingsverband van ruim 200 vredes- en solidariteitsgroepen, maatschappelijke organisaties, migrantengroepen en kerkelijke-. religieuze en politieke groeperingen.

Noten voor de pers:


* Meer informatie bij Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog', woordvoerders: Karel Koster en Jan Schaake: 030-2714376, e-mail: o43@kerkenvrede.nl


* Actueel vredesnieuws uit binnen- en buitenland is beschikbaar op de samenwerkende websites:

https://www.wereldcrisis.nl
https://www.vredessite.nl
https://www.omslag.nl


* Alle eerder uitgebrachte persberichten van het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' op: https://www.omslag.nl (bij 'pers')


* Alle lokale platforms in Nederland op:
https://vredessite.nl/nieuweoorlog/platforms.html


* Een overzicht van anti-oorlogsactiviteiten in Nederland op: https://vredessite.nl/nieuweoorlog/actieoverzicht.html


* De lijst van wereldwijde protesten, inclusief websites op: https://unitedforpeace.org/article.php?id=725


-- Lees ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers - Vraag proefummer Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@omslag.nl Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - 040-2910295 - https://www.omslag.nl

Deel: ' Reactie Platform op 2e resolutie in Veiligheidsraad '
Lees ook