NEDERLANDS POLITIE INSTITUUT

NPI: Reactie politie op ondertekenen Landelijk Kader

De gezamenlijke korpsbeheerders van de 26 politiekorpsen hebben zaterdag concrete resultaatafspraken gemaakt met minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Donner (Justitie). Met de ondertekening van het Landelijk Kader Nederlandse Politie (2003-2006) slaan de ministers en de korpsbeheerders een nieuwe weg in om de resultaten van de Nederlandse politie zichtbaar en toetsbaar te maken. Als afgeleide van het landelijk kader zal voor elk regionaal korps een afzonderlijk convenant gemaakt worden, afgestemd op de regionale situatie.

De Nederlandse politie ziet zich met de ondertekening voor een enorme krachtsinspanning gesteld om een grotere bijdrage te leveren aan de objectieve en subjectieve veiligheid in Nederland. Dat kan de Nederlandse politie niet alleen. Het wordt dan ook toe gejuicht, dat de ministers ook afspraken gaan maken met andere partijen die ook verantwoordelijk zijn voor de veiligheid, zoals het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht, het bedrijfsleven, de gemeenten en met welzijnsorganisaties. Daarnaast is het positief dat ook het kabinet de verantwoordelijkheid neemt om wet- en regelgeving tot stand te brengen, die het de politie mogelijk maken de afspraken na te komen.

Volgende week zal het Korpsbeheerdersberaad de kabinet-informateurs een brief sturen met daarin een aantal punten, dat in het kader van het veiligheidsbeleid verdere aandacht van het nieuwe kabinet vereist.

Voor informatie:
Cees den Bakker,
woordvoerder Nederlands Politie Instituut,
namens het Korpsbeheerdersberaad,
tel: 06-50263255.

Het Nederlands Politie Instituut is het beleidsadviescentrum van en voor de Nederlandse Politie. Het NPI verricht haar werkzaamheden in opdracht van het Korpsbeheerdersberaad, de Raad van Hoofdcommissarissen en het OM-politieberaad

15 feb 03 14:36

Deel: ' Reactie politie op ondertekenen Landelijk Kader '
Lees ook