Partij van de Arbeid


Eerste reactie PvdA-fractie op de plannen van de commissie De Vries over het geneesmiddelenbeleid

25 oktober 1999 PvdA

Bij deze adviezen gaat de PvdA uit van de patient. Wat wordt de patient of premiebetaler er beter van?

1.
De commissie beveelt gedifferentieerde pakketbeperking aan, waarbij bijbetalingen en aanvullende verzekeringen de burger de mogelijkheid bieden om ook buiten het van verzekeraar tot verzekeraar varierende basispakket geneesmiddelen vergoed te krijgen.
Onduidelijk is hoe hoog die bijbetalingen zullen zijn en hoe hoog de premies in het aanvullend pakket zullen worden. In de thuiszorg, kraamzorg en bij de tandheelkunde hebben we helaas negatieve effecten van dit soort maatregelen ondervonden. De patient schiet niks op met pakketbeperking, bijbetalingen en dure aanvullende polissen.

2.
De aanbeveling om de concurrentie op de prijzen van geneesmiddelen te stimuleren spreekt de PvdA aan. De vraag is dan wel hoe. De PvdA wil de aanbevelingen van de Commissie de Vries op dit punt goed bestuderen, te meer daar deze commissie bij de meest cruciale punten van haar plannen zelf twijfels zaait.
Zo wil de commissie dat verzekeraars de regie krijgen over het geneesmiddelenbeleid, maar de commissie twijfelt er tegelijkertijd aan of de verzekeraars daar voldoende voor toegerust zijn. Ook wil de commissie dat verzekeraars met elkaar gaan concurreren op vergoedingen voor geneesmiddelen, maar er bestaat twijfel of de verzekeraars dat kunnen en/of willen.
De commissie wil de prijzen voor geneesmiddelen vrijlaten, maar is er niet zeker van of dit tot de gewenste prijsverlaging leidt en niet tot forse prijsverhogingen in het aanvullend pakket. De PvdA vraagt zich af of de NMA hierin geen sturende rol kan en moet spelen.

3.
De PvdA hecht er aan -gezien de grote rol die verzekeraars wordt toebedacht- dat de verzekeraarskoepel een uitgebreide reactie geeft op deze voorstellen.

4.
De PvdA vraagt zich af - gezien de negatieve adviezen van de commissie De Vries over staand beleid - hoe dit advies zich verhoudt tot de afspraken die de minister met partijen in de zorg reeds heeft gemaakt.

5.
En last but not least: de PvdA vindt niet dat de verzekeraar, maar de patient en de arts uitmaken welke geneesmiddelen er voorgeschreven moeten worden. Het is tenslotte ook niet de autoverzekeraar die uitmaakt in welke auto men rijdt!

Woordvoerder: Rob Oudkerk 070-318 2769

Deel: ' Reactie PvdA op plannen geneesmiddelenbeleid '
Lees ook