SECON GROUP

Reactie SECON Group op besluit NMA

De NMA

Op 1 januari 1998 is de nieuwe mededingingswet in Nederland in werking getreden. G-Star International B.V. evenals de andere tot de SECON GROUP behorende modemerken hebben daarop gereageerd door hun verkoopvoorwaarden nog eens kritisch te bezien en waar nodig aan te passen. Door een administratieve fout werden tot medio 1998 echter nog oude voorwaarden op de achterkant van haar facturen geprint. Zodra deze fout aan het licht kwam is zij hersteld en zijn alle afnemers hierover schriftelijk geïnformeerd.

De NMA, een nieuw administratief orgaan, opgericht om op de nieuwe mededingingswet toezicht te houden, heeft deze administratieve nalatigheid aangegrepen om een 'diepgaand onderzoek' in te stellen, waaraan de SECON GROUP uiteraard alle medewerking verleend heeft.

Tot grote verbazing van de SECON GROUP komt de NMA nu, bijna twee jaar na dato met een beslissing en legt een boete op van hfl 500.000 (VIJF HONDERD DUIZEND GULDEN). Deze boete staat in geen enkele verhouding tot de administratieve nalatigheden van de SECON GROUP, die overigens tot het verleden behoren.

SECON GROUP zal tegen deze beslissing bezwaar aantekenen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Reactie SECON Group op besluit NMA '
Lees ook