SNS Reaal Groep

Verwachting voor SNS Groep door Standard & Poors gewijzigd in negatief

Reactie van SNS

18 februari 2003

Vandaag heeft Standard & Poor's de rating outlook voor SNS Bank N.V. en SNS Reaal Group N.V. bijgesteld van 'stabiel' naar 'negatief'. De rating 'A' voor de bank en de rating 'A-' voor de groep is door S&P bekrachtigd.

In reactie hierop verklaren SNS Reaal Groep en SNS Bank nadrukkelijk het volgende:

De vermogenspositie van het Hooge Huys, de verzekeringsdochter van de SNS Reaal Groep, ligt ruimschoots boven het door de toezichthouders vereiste niveau. De solvabiliteit is door middel van de bestaande regeling voor dynamische indekking beschermd tegen dalingen van de aandelenmarkt.

SNS Bank N.V. en Hooge Huys N.V. zijn afzonderlijke rechtspersonen die zich niet inlaten met onderlinge garantiestellingen, en staan respectievelijk onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Pensioen- en Vezekeringskamer. De vermogenssterkte is op het niveau van de afzonderlijke rechtspersonen gewaarborgd. Er is geen sprake van wederzijdse participatie.

SNS Reaal Groep heeft zijn bank- en verzekeringsdochters met succes op managementniveau geïntegreerd, waarbij productontwikkeling gecentraliseerd plaatsvindt en de backoffices zijn samengevoegd om schaalvoordelen te verkrijgen. Bij de producten ligt de nadruk op woninghypotheken, sparen en beleggen, en levensverzekeringen. De groep hanteert een multi-distributieaanpak die zich bewezen heeft en uitmondt in een belangrijke stijging van het marktaandeel.

SNS Reaal Groep publiceert op 17 maart de resultaten over 2002. De groep heeft er alle vertrouwen in dat solide bedrijfsresultaten en een sterke balans zullen worden gepresenteerd.

---

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

SNS Bank
Financial Markets
Bas P. Snijders, Director of Funding
Telefoon: (020) 550 84 57 / Mobiel: 06 22 95 95 20

Zoekwoorden:

Deel: ' Reactie SNS Groep op bijstelling waardering Standard & Poors '
Lees ook