Gemeente Westland


Profielschets; reactie Stuurgroep op inbreng inwoners en organisaties


---

Medio november 2002 kwam de conceptprofielschets Gemeente Westland uit. De afgelopen maanden is deze breed onderwerp van overleg geweest. Er zijn eerste reacties van de vijf gemeenteraden, van inwoners via 9 inwonersbijeenkomsten, van maatschappelijke organisaties via een werkconferentie en voorts van diverse maatschappelijke organisaties en van individuele personen.

De reacties zijn in eerste aanleg besproken in de Raadscommissie Fusie van februari, in diverse vergaderingen van de Stuurgroep en in een raadsconferentie met alle raadsleden en leden van B&W van de vijf gemeenten begin maart 2003. Op basis hiervan is bijgaande notitie opgesteld die dient als aanvullend beslisdocument voor de gemeenteraden om de profielschets voor de nieuwe gemeente vast te stellen. Na bespreking en vaststelling van deze notitie in de gemeenteraden zal de Stuurgroep een korte en toegankelijke versie van de profielschets ('folder') opstellen, mede met het oog op externe communicatie hierover.

Profielschets; reactie Stuurgroep op inbreng inwoners en organisaties

21/03/03

Deel: ' Reactie Stuurgroep op inbreng inwoners en organisaties Waterland '
Lees ook