Ingezonden persbericht


Reactie van het CBL op strafbaarstelling van te jonge alcoholkoper

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de koepelorganisatie van de supermarkten, is blij dat het huidige Kabinet de te jonge koper van alcohol (jonger dan 16) op zijn verantwoordelijkheid aanspreekt door deze te beboeten. Het CBL heeft jarenlang aangedrongen op deze maatregel. Eerdere Kabinetten wilden hier niet aan.

Jongeren proberen alcohol te kopen terwijl te ze weten dat ze daar te jong voor zijn. Strikte handhaving van de leeftijdsgrens door de verkoper is een goed instrument, maar om tot een blijvende oplossing te komen, is het noodzakelijk dat er een gedragsverandering plaatsvindt bij jongeren en hun ouders. Het CBL is van mening dat het helpt om behalve boetes voor de verkoper in geval van aankoop van alcohol door een jongere onder de 16 ook de jonge koper strafbaar te stellen.

Deel: ' Reactie van het CBL op strafbaarstelling van te jonge alcoholkoper '
Lees ook