VIANED


PERSBERICHT

Verkiezingsuitslagen : Reactie VIANED

16 mei 2002

Positieve ontwikkelingen
VIANED ziet als meest aannemelijke vervolgscenario op de verkiezingsuitslagen van 15 mei dat eerst de haalbaarheid van een centrumrechtse coalitie onderzocht zal worden. Als CDA, LPF en VVD elkaar kunnen vinden dan kan de gww-sector een positieve marktontwikkeling tegemoet zien. Afgaande op de verkiezingsprogramma's van het CDA en de VVD willen deze partijen fors gaan investeren in de uitbreiding van de infrastructuur om de bereikbaarheid in ons land te verbeteren. Dat uitgangspunt werd nog eens onderstreept toen beiden het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan opbliezen omdat het in hun ogen te mager was om de groeiende fileproblematiek grondig aan te pakken. De daarbij door VIANED geuite zorg dat een kabinet van andere signatuur een veel slechter plan zou kunnen opleveren lijkt ook achterhaald. VIANED ziet nu een grotere kans dan ooit om een echt Deltaplan voor de Infrastructuur te ontwikkelen en te realiseren. Daarin past het TNO/VIANED plan voor de opwaardering van het onderliggend wegennet dat beide partijen in hun verkiezingsprogramma hebben overgenomen.

Deel: ' Reactie Vianed op verkiezingsuitslagen '
Lees ook