Voedingscentrum
Bestrijdingsmiddelen aangetroffen op druiven
27 maart

Het ANP meldt dat uit een TNO-onderzoek blijkt dat in 2002 op druiven van supermarktketens Aldi en Lidl meer resten bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen dan wettelijk wordt toegestaan. In het bericht over dit onderzoek wordt niet vermeld om welke hoeveelheden bestrijdingsmiddelen het gaat. Deze informatie is van belang omdat juist de hoeveelheid die iemand binnenkrijgt, bepaalt in hoeverre een bestrijdingsmiddel schadelijk is. Over het algemeen is het eten van een product met meer resten bestrijdingsmiddelen dan wettelijk is toegestaan, niet direct gevaarlijk. Dat komt door de ruime veiligheidsmarge in de wettelijke norm. Een overschrijding van de wettelijke norm leidt daarom zelden tot hoeveelheden die schadelijk zijn voor de consument.

Het betreffende onderzoek is eind 2002 uitgevoerd in opdracht van onder andere Stichting Natuur & Milieu en consumentenorganisatie Goede Waar & Co. Deze organisaties hebben de supermarktketens gevraagd om maatregelen ter voorkoming van dit soort overschrijdingen. Dit onderzoek zegt niets over de mate waarin de druiven die nu te koop zijn resten bestrijdingsmiddelen bevatten.

Bescherming van producten
Bestrijdingsmiddelen worden in de land- en tuinbouw gebruikt om de oogst te beschermen tegen onder andere schimmels, onkruid en insecten. Dit verhoogt de opbrengst en kwaliteit en heeft een lagere prijs van de producten tot gevolg. Er gelden strenge regels voor de toelating en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ook zijn de maximale hoeveelheden van resten bestrijdingsmiddelen in producten wettelijk vastgelegd. Op deze wettelijke normen wordt gecontroleerd. Bij gebruik volgens de regels is het risico van resten bestrijdingsmiddelen op groenten en fruit zo gering dat het niet schadelijk is voor de gezondheid.

Variatie verkleint het risico
Een gevarieerde consumptie van groenten en fruit maakt de kans op te veel bestrijdingsmiddelen nog kleiner. Variatie beperkt daarnaast de kans op eventuele schadelijke gevolgen van een incidenteel verkeerd product. Ook verkleint het eten van voldoende groente en fruit de kans op hart- en vaatziekten en een aantal vormen van kanker. Het Voedingscentrum is voorstander van een zo beperkt mogelijk gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Deel: ' Reactie Voedingscentrum op aangetroffen bestrijdingsmiddelen op drui.. '
Lees ook