_________
| De Vredessite / Nieuws 1999 |

Vredesbeweging reageert op slotcommunique NAVO: opnieuw aktie op Volkel

Persbericht 4 dec 1999
Vandaag, zaterdag 4-12-1999 hebben vijf vredesaktivisten een aktie uitgevoerd op Vliegbasis Volkel.
Op deze vliegbasis in Noord-Brabant liggen nog steeds een tiental atoombommen die door Nederlandse vliegers in Nederlandse F 16s een catastrofe van onvoorstelbare omvang kunnen veroorzaken. Wij willen juist vandaag aktie tegen deze massavernietigingswapens op Vliegbasis Volkel voeren, gezien het overleg van de ministers van Defensie van de NAVO landen van de afgelopen dagen. Het slotcommunique na 2 dagen vergaderen op 3-12-99 luid: de Navo ministers van Defensie hebben de mogelijkheden uitgesloten dat de Amerikaanse kernwapens die nog in Europa gestationeerd zijn, volledig teruggetrokken worden. Geruchten in die richting deden recent de ronde. (persbericht 4-11-99 AFP/ANP). BRT teletekst 2-12-99: Het Atlantisch Bondgenootschap zal de geeigende kernwapens in Europa op het minimumpeil handhaven dat toereikend is om er vrede en veiligheid te bewaren zo zegden de ministers in het slotcommunique dat na hun bijeenkomst is vrijgegeven.
Ook in de afgelopen maandag uitgegeven nieuwe defensienota stelt de minister van Defensie de Grave dat; Nederland met zijn F 16s een bijdrage blijft leveren aan de substrategische nucleaire strijdmacht van de NAVO.
Deze besluiten van de NAVO ministerraad (en het Nederlandse ministerie van Defensie) zijn direct in strijd met de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof van 8 juli 96 en het Non-Proliferatie Verdrag.
De uitspraak van het Internationaal Gerechtshof stelt, dat elk gebruik van- of dreigen met kernwapens in strijd is met het internationaal humanitair oorlogsrecht en dat kernwapens de ultieme bedreiging voor de mensheid zijn.
Binnen het door de Nederlandse regering zelf ondertekende Non-Proliferatie-Verdrag is de verplichting opgenomen om te komen tot nucleaire ontwapening.
Met deze aktie willen wij protesteren tegen deze flagrante schendingen van het Internationaal Recht door de NAVO en de Nederlandse overheid.
Namens "Akties Tegen Kernwapens", Rob Boogert 070 -3890235 Mariëtte Moors 06 - 23340820 (Vredesaktiekamp Volkel) Informatie over kernwapens; Karel Koster (AMOK en Werkgroep Eurobom): 030-2714376 / 030-2722594, E-mail: k.koster@inter.nl.net

_____
menu | dDH

Deel: ' Reactie vredesbeweging op NAVO opnieuw aktie op Volkel '
Lees ook