Wereld Natuur Fonds Nederland

Reactie Wereld Natuur Fonds op actie Bont voor Dieren inzake zeehondenjacht

25 februari 2003

Het Wereld Natuur Fonds is geen voorstander van de commerciële zeehondenjacht in Canada, zoals onterecht wordt geconcludeerd in het persbericht van Bont voor Dieren. Veel mensen, ook de mensen van het Wereld Natuur Fonds zijn vol afschuw over de beelden van deze jacht, zoals die maandagavond in TROS-RADAR zijn getoond. Het Wereld Natuur Fonds is daarom blij dat dierenwelzijnsorganisatie zoals Bont voor Dieren met hun eigen kracht en deskundigheid aandacht vragen voor het dierenleed wat in dit gebied wordt veroorzaakt. Daar waar het Wereld Natuur Fonds zich in dit gebied sterk maakt voor beschermde zeereservaten voor de meest bedreigde walvis-soorten. Beide organisaties hebben immers het beste voor als het gaat om de bescherming van kwetsbare soorten.

Het Wereld Natuur Fonds komt op voor de bescherming van bedreigde dieren en hun leefomgeving.

De zadelrob waar het hier in Canada om gaat is geen bedreigde soort. In dit deel van de Atlantische oceaan leven volgens de laatste tellingen ruim vijf miljoen zadelrobben. Zolang er sprake is van zon omvangrijk aantal van deze zeehonden richt het Wereld Natuur Fonds zich in dit gebied op de bescherming van het leefgebied van twee ernstig bedreigde walvissoorten. Waarmee uiteindelijk ook de andere planten- en diersoorten die in dit gebied leven worden beschermd, ook de zadelrob.

Het Wereld Natuur Fonds maakt zich wel degelijk druk om de zeehonden in Canada. Bij de Canadese overheid heeft de wereldwijde natuurbeschermingsorganisatie nog eens benadrukt dat het onaanvaardbaar is wanneer de zeehondenjacht op de langere termijn zou leiden tot een daling van het aantal zeehonden. Deze bemoeienis wordt door Bont voor Dieren onterecht uitgelegd alsof het Wereld Natuur Fonds de zeehondenjacht in Canada zou billijken. Integendeel, het Wereld Natuur Fonds blijft de ontwikkeling van het aantal zadelrobben nauwlettend volgen en zal in actie komen als er reden tot ongerustheid is over het op peil blijven van de populatie zadelrobben in dit gebied.

In het betreffende gebied in Canada leeft een gezond aantal zadelrobben van meer dan vijf miljoen. Een groot contrast met twee walvissoorten waar het Wereld Natuur Fonds haar aandacht op richt: de Groenlandse walvis, waar er nog enkele duizenden van zijn, en de met uitsterven bedreigde Noordkaper, waarvan er minder dan duizend nu nog in leven zijn. De Noordkaper, de meest bedreigde van de grote walvissen, leeft in de wateren rond Canada. Het Wereld Natuur Fonds zet zich met volle kracht in om het leefgebied van die walvissoort te beschermen. Wat indirect ook ten goede komt aan al die andere soorten die in dit gebied leven, inclusief de zadelrob.

Deel: ' Reactie Wereld Natuur Fonds op actie Bont voor Dieren zeehondenjacht '
Lees ook