WERELD NATUUR FONDS

Reactie Wereld Natuur Fonds op UNEP-rapport: Natuur red je niet alleen

Hoe alarmerend het UNEP-rapport 'Global Environmental Outlook 3' ook is, het Wereld Natuur Fonds heeft de hoop op behoud van een groot aantal soorten en hun leefgebieden nog lang niet opgegeven. Het rapport onderschrijft nog eens de noodzaak van internationale natuurbescherming. Behalve dat het rapport reeds bekende cijfers (Zie www.unep.org en IUCN Red List 2000) geeft over de - sinds de komst van de mens drastisch toegenomen - snelheid waarmee soorten uitsterven, gaat het rapport ook in op de belangrijkste oorzaken van die achteruitgang. Het verdwijnen en versnipperen van leefgebied voor dieren en planten en de introductie van uitheemse soorten ziet UNEP als de belangrijkste bedreigingen. Het Wereld Natuur Fonds voegt hieraan toe dat ook klimaatverandering, vervuiling en de handel in bedreigde dieren en planten een belangrijke bedreiging zijn.

Gedeelde verantwoordelijkheid
Het Wereld Natuur Fonds is ervan overtuigd dat, aan het begin van de 21e eeuw, er voor de mens nog volop kansen liggen om keuzes te maken waar zowel mens als natuur wel bij varen. De
natuurbeschermingsorganisatie ervaart dit dagelijks in de meer dan 750 projecten in 73 landen waar zij actief is. Maar het is niet alleen een zaak van natuurbeschermers. Het behoud van soorten is ook een verantwoordelijkheid van burgers, van bedrijven en van overheden. Consumenten kunnen bijvoorbeeld kiezen voor hout dat verantwoord is geproduceerd (hout met het FSC-keurmerk) en zo bijdragen aan het tegengaan van destructieve houtkap. Consumenten kunnen kiezen om producten van bedreigde plant- en diersoorten niet te kopen en zo de illegale handel minder lucratief te maken.
Overheden kunnen ervoor kiezen om duurzame activiteiten te subsidiëren in plaats van activiteiten die leiden tot verdere roofbouw op natuurlijke hulpbronnen. Het is aan overheden om internationale afspraken te maken en uit te voeren als het gaat om natuur en milieu, zoals het klimaatverdrag van Kyoto, of het CITES-verdrag dat de illegale handel in bedreigde planten- en diersoorten tegengaat. En niet in de laatste plaats rust er ook een verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven.

Bedrijfsleven
Over de rol die het bedrijfsleven kan spelen, heeft UNEP vorige week (Zie www.unep.org, persbericht 15 mei 2002) een waardevol rapport gepubliceerd. Dat rapport benadrukt nog eens de enorme kansen die er liggen voor de industrie om de negatieve trend als het gaat om verlies van natuur en milieu, om te buigen in een positieve richting. Het is ook om die reden dat het Wereld Natuur Fonds naast het uiterst noodzakelijke werk in het veld, ook inzet op samenwerking met bedrijven als het gaat om het zoeken naar oplossingen voor natuurbeschermingsproblemen. Voor de toekomst van onze aarde zijn niet alleen de individuele keuzes van burgers en overheidsbeslissingen bepalend, maar eens te meer ook de keuzes die het internationale bedrijfsleven maakt. Het is vanuit de overtuiging dat bedrijven onmisbare partners zijn als het gaat om wereldwijde natuurbescherming, dat het Wereld Natuur Fonds op vrijdag 31 mei a.s. een congres organiseert onder de titel 'Duurzaam Ondernemen: Sustainability is our license to operate'. Tijdens het avondprogramma 'Nacht van de Natuur' wordt de discussie over de noodzaak van natuurbescherming en de verantwoordelijkheid van overheid, bedrijven, consumenten en natuurbeschermingsorganisaties voortgezet met vertegenwoordigers uit de wereld van politiek, wetenschap, bedrijfsleven en natuur. Belangstellenden kunnen nu al hun mening geven over een aantal stellingen via de website www.wnf.nl. De uitkomsten hiervan zullen worden bekendgemaakt tijdens het debat gedurende de 'Nacht van de Natuur' op 31 mei a.s.

Met zowel het Congres als de 'Nacht van de Natuur' wil het Wereld Natuur Fonds een aanzet geven voor het maatschappelijke debat op weg naar de Earth Summit (Rio+10) die van 26 augustus tot en met 4 september 2002 zal plaatsvinden in Johannesburg.


--- einde bericht ---

Relevante website voor meer informatie:
www.wnf.nl
www.unep.org

U bent van harte uitgenodigd om het Congres Duurzaam Ondernemen en/of de Nacht van de Natuur op vrijdag 31 mei a.s. in de uiterwaarden van Slot Loevestein bij te wonen.
Heeft u nog geen uitnodiging ontvangen, neem dan gerust contact op met persvoorlichting Wereld Natuur Fonds via tel. 030-6937374.

Meer informatie:
Esther Naber, persvoorlichter (en meer informatie Nacht van de Natuur)tel: 030-6937832, mobiel 06- 29535947, email: enaber@wwf.nlMarie-Christine Lanser-Reusken, persvoorlichter (en meer informatie Congres)tel: 030-6937374 of semafoon 06-57650435, email: mlanser@wwf.nl

22 mei 02 16:33

Deel: ' Reactie Wereld Natuur Fonds op UNEP-rapport '
Lees ook