Gemeente Den Helder

Wijkgericht werken: uw reacties...

betreft:
week: week 46

Wijkgericht werken: weet u het nog? Het begrip betekent zo'n beetje dat niet alleen de gemeente, maar de gemeente en de bewoners sámen verantwoordelijk zijn voor het woon- en leefklimaat in hun wijk.

In mei van dit jaar zijn bijeenkomsten over het wijkgericht werken gehouden. Alle reacties die hierop zijn binnengekomen hebben wij in kaart gebracht in een `reactienota'.

Hierin staan de visies die diverse organisaties, instellingen en adviescommissies hebben gegeven op deze nieuwe manier van werken in de wijk. Ook de reacties van de wijkbewoners die bij de informatie-avonden aanwezig waren zijn verwerkt in de `reactienota'.

hoe verder?

De bedoeling is dat de gemeente aan de hand van de eerder verschenen discussienota over het wijkgericht werken en de genoemde reacties de uitgangspunten voor het wijkgericht werken verder uitwerkt. Er volgt dan een notitie met concrete voorstellen over de (verdere) invoering ervan. Over die notitie kunt u opnieuw meepraten. Wanneer dat precies is, kunnen wij u nog niet vertellen maar u hoort of leest hierover ongetwijfeld binnenkort meer.

In ieder geval besluit de gemeenteraad in de eerste helft van volgend jaar of en hoe we verder gaan met het wijkgericht werken.

U kunt de nota met de gebundelde reacties verkrijgen bij het Centraal Informatiepunt in de hal van het stadhuis (Drs. F. Bijlweg 20), bij het Service- en Informatiepunt in Julianadorp (Boterzwin 3435) en inzien bij de bibliotheekvestigingen.

_________________________________________________________________

laaste verandering: november 18, 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Reactienota Den Helder op wijkgericht werken '
Lees ook