Programmabureau CIC


Reacties van deelnemers aan de Brokerage "Beton, Bits & Bytes"

Hieronder treft u enkele reacties aan van deelnemers aan de Brokerage "Beton, Bits & Bytes"

Mila Schilders, business development manager van CNI Europe: Wij zijn een platform aan het opzetten om de consument te wijzen op ICT-mogelijkheden, onder andere in de bouwwereld. Deze brokerage is een uitgelezen plek om met iedereen kennis te maken die bezig is met ICT in de bouw.

Willy Schottman en Mieke Korenromp van Tentrent: Deze brokerage is een heel goed initiatief, onder andere door de workshops en de tweegesprekken. Want de bouwwereld is heel traditioneel, men heeft nog moeite om bij elkaar in de keuken te kijken.

W. Pels van adviesbureau PPA: Een brokerage is een heel goed concept. Je ziet dat het werkt als je mensen vanuit verschillende achtergronden bij elkaar brengt.

A. Nienhuis, procesmanager van het Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling (NIDO): Een heel interessante dag, ik doe hier veel extra kennis over de bouwsector op.

M. Kepel, consultant van CMG: Wij zijn op zoek naar bedrijven om samenwerkingsprojecten te starten rond innovatief gebruik van ICT in de bouw. Ik heb vandaag al een aantal interessante gesprekken met andere bedrijven gevoerd.

R. Beuker, directeur van het Primotiv te Nieuwegein: Wij leveren computermodellen waarmee architecten een 3-D beeld van een gebouw kunnen maken. Ik probeer hier vandaag samenwerking te vinden en ik denk dat dat zeker gaat lukken. Want mijn doelgroep loopt hier rond en ik heb al een aantal interessante contacten gelegd. Deze dag beantwoordt volledig aan mijn verwachtingen, ik ben dik tevreden.

Deel: ' Reacties van deelnemers aan de Brokerage 'Beton, Bits & Bytes' '
Lees ook