Gemeente Bergh

Reacties voorgenomen gemeentelijke en provinciale herindeling 27-05-2003

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer is begonnen met de schriftelijke voorbereiding van het voorstel van wet tot Gemeentelijke Herindeling van een deel van de Achterhoek, De Graafschap en de Liemers en Bathmen, tevens wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Overijssel (kamerstuk 28 855).
Zij nodigt de belangstellenden uit tot het inzenden van een schriftelijke reactie op het wetsvoorstel. Na ontvangst van de reacties zal de commissie op een nader te bepalen tijdstip een bezoek brengen aan het bij de herindeling betrokken gebied en een openbare hoorzitting organiseren. Organisaties die tijdens de hoorzitting willen inspreken dienen dit te vermelden in hun schriftelijke reactie. Na aanmelding bepaalt de commissie welke organisaties zij op de hoorzitting spreektijd toekent.
De commissie zal geen spreektijd toekennen aan individuele burgers. Voor elke gemeente uit het betrokken gebied zal spreektijd worden verleend aan één delegatie van het gemeentebestuur. Aan afzonderlijke fracties uit de onderscheiden gemeenteraden en aan besturen van plaatselijke partijafdelingen zal de commissie geen spreektijd toekennen.

Kamerstukken zijn te bestellen bij SDU-uitgevers, tel. 070 3789880 en zijn digitaal beschikbaar via de website van de Tweede Kamer: www.parlement.nl

Schriftelijke reacties kunnen tot uiterlijk donderdag 12 juni 2003 worden ingezonden bij de griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw mr. H.J.M.M. de Gier, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag.

Deel: ' Reacties voorgenomen gemeentelijke en provinciale herindeling Bergh '
Lees ook