Persberichten - 25/03/2003

Real Software NV - Algemene Vergadering 2003

Kontich, 25 maart 2003. Op 25 maart 2003 heeft een algemene aandeelhoudersvergadering plaatsgevonden van Real Software NV op de zetel van de vennootschap. Op deze vergadering waren 9.904.409 aandelen, zijnde 32,5 % van het maatschappelijk kapitaal, vertegenwoordigd. De agenda van de vergadering bevatte, samengevat, de volgende punten en voorstellen van besluit:


* Kennisname en bespreking van de verslagen van de raad van bestuur en commissaris over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2002 en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat.


* Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

* Aanvaarding van het ontslag van de bestuurders Frank Swaelen en BVBA Lucien De Rooster en vaststelling van de globale vergoeding van de onafhankelijke bestuurders voor het boekjaar aangevangen op 1 januari 2003.


* Bekrachtiging van de kwijtingen verleend in het kader van de fusie van 10 juni 2002 aan de respectievelijke bestuurders en commissaris van de dochtervennootschappen die op 10 juni 2002 met de vennootschap fuseerden.


* Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen naar aanleiding van de stand van het netto-actief van de vennootschap op 31 december 2002, alsmede beraadslaging conform de voorlaatste alinea van artikel 633 van het Wetboek van vennoot-schappen en voorstel tot voortzetting van de activiteiten van de vennootschap.

De punten en voorstellen van besluit werden unaniem goedgekeurd door de algemene vergadering.

Op dezelfde dag was opgeroepen tot een buitengewone algemene vergadering op de zetel van de vennootschap met betrekking tot een statutenwijziging voor vernieuwing van de bevoegdheden van de raad van bestuur onder het toegestaan kapitaal van de vennootschap en de verwerving van eigen aandelen. De buitengewone algemene vergadering kon niet doorgaan omdat het vereiste quorum niet werd gehaald. Overeenkomstig de uitnodiging voor de algemene aandeelhoudersvergadering zal een tweede buitengewone algemene vergadering worden gehouden op 17 april 2003 tenzij de raad van bestuur van de vennootschap anders zou beslissen.

Over Real Software NV
Real Software is opgericht in 1986. In 2002 werd een groepsomzet gerealiseerd van 179,6 mio, met een bedrijfswinst (EBIT) van 14 mio of een EBIT- marge van 7,8 %. De Real Software groep telt momenteel 1625 medewerkers. Sinds 2002 is de groep georganiseerd rond 4 divisies : Banking & Insurance, Manufacturing & Maintenance, Business & Government en Retail. De groep biedt een volledig gamma softwarediensten aan, gaande van de ontwikkeling en de implementatie van eigen producten, projecten op maat en outsourcing tot advies, implementatie en verkoop met betrekking tot producten van derden, zoals SAP, JD Edwards en Microsoft Navision. Het bedrijf exporteert Belgische technologie naar o.a. Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Tot de klantenportfolio behoren bedrijven als Du Pont de Nemours, Carrefour, Johnson & Johnson, Merck Sharp & Dohme, Biogen, Renault, de Parijse Metro, TF1, EDF - Electricité de France, SNCF, PTT Post, NedCar, Philips, Bandag, Goodyear, KBC Bank en Fortis Bank.

Bron: Real Software
Provider: Euronext Brussels

Deel: ' Real Software NV - Algemene Vergadering 2003 '
Lees ook