Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 31/08/99

Realisatie werkzaamheden in 'Het Rondeel'

Vanaf medio september a.s. tot begin november 1999 zal een beperkte doorgang gelden bij de ingang van 'Het Rondeel' aan de zijde van de Rondweg (de Veste) en vanaf 'De Staart'.
Ean en ander houdt verband met asfalteringswerken van de Hoofdveste. In geval van stremmingen zal het verkeer via de Koedijk omgeleid kunnen worden. Niet bestemmingsverkeer wordt geadvi-seerd 'Het Rondeel' te mijden en via 'De Staart' te rijden.

Vervolgens zal vanaf medio september a.s. tot 1 mei 2000 de uitbreiding van de duiker en de bouw van de kademuren in het zuidelijk deel van de Hoofdveste in 'Het Rondeel worden gerealiseerd. In geval van stremmingen zal het verkeer worden omgeleid.

De uitvoering van beide werken kan voor de bedrijven aldaar en leveranciers enig overlast veroorzaken waarvoor wij begrip vragen. Getracht zal worden het overlast zoveel mogelijk te beperken.

Realisatie van werken in de Meent-Noord nabij het Zorgspectrum Vanaf medio september a.s. tot het einde van het jaar zal de omgeving van het Zorgspectrum woonrijp worden gemaakt, waarbij de inrit ter plaatse vanaf het Stationserf tijdelijk zal zijn afgesloten. Omleidingsroutes zullen worden aangegeven. Getracht zal worden enig overlast zoveel mogelijk te beperken.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Onderwerpen

Gemeentenieuws

Algemeen nieuws

Deel: ' Realisatie werkzaamheden in 'Het Rondeel' Houten '
Lees ook