Gemeente Voorschoten


Receptie van de heer Van Vliet

De heer N.P.M. van Vliet is werkzaam bij de gemeente Voorschoten als medewerker van het Uitvoerend Bedrijf van de sector Openbare Werken , is op 1 juni 1999 25 jaar in overheidsdienst. Ter gelegenheid van dit jubileum biedt het gemeentebestuur hem een receptie aan. Deze zal worden gehouden op maandag 7 juni 1999 in de kantine van het MOC-gebouw, Koninklijke Marinelaan 21 te Voorschoten.

Wilt u van deze gelegenheid gebruik maken om de heer Van Vliet te feliciteren, dan nodigen wij u hierbij gaarne uit. U bent van harte welkom tussen 17.00 en 18.00 uur in het MOC-gebouw.

Deel: ' Receptie medewerker openbare werken Voorschoten '
Lees ook