Arrondissementsparket Alkmaar

Alkmaar, 20 september 2001 Onderzoek op lokaal niveau voortgezet
Rechercheteam schietincident Haanstra opgeheven

Het recherchebijstandsteam dat onderzoek doet naar het schietincident waarbij de burgemeester van Stede Broec gewond is geraakt, is met ingang van heden opgeheven. Het onderzoek zal nu op lokaal niveau worden voortgezet. Dat betekent dat twee tot drie rechercheurs de zaak zullen blijven behandelen.

De burgemeester van Stede Broec, de heer J.W. Haanstra, werd op dinsdagavond 17 april 2001 op de oprijlaan van zijn huis van dichtbij beschoten. Hij raakte daarbij gewond aan zijn wang. Het recherchebijstandsteam dat na het incident is geformeerd, heeft onder andere ruim zestig tips nagetrokken. Het onderzoek heeft niet geleid tot de aanhouding van een dader of daders van het misdrijf. Ook wat betreft het motief heeft de recherche nog geen duidelijkheid. Alle mogelijkheden worden dan ook opengehouden.

Hoewel de status van het onderzoek verandert, blijven tips over het incident welkom. De hoofdofficier van justitie heeft in deze zaak op 22 juni een beloning van f 25.000,- uitgeloofd voor degene die bruikbare informatie kan verschaffen die kan leiden tot duidelijkheid over het schietincident.
Personen die menen over informatie te beschikken die belangrijk kan zijn voor het onderzoek worden verzocht contact op te nemen met de politie in Stede Broec, telefoon (072) 5497650. Ook kan men contact opnemen met de politie in de eigen woon- en verblijfplaats.

Deel: ' Rechercheteam schietincident Haanstra opgeheven '
Lees ook