Commissariaat voor de Media

8 FEBRUARI 2000

RECHTBANK: BOETES OMROEPEN VOOR 'ACTIEWEEK BORSATO 1997' TERECHT

De Rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat het Commissariaat voor de Media in juni 1998 terecht aan 6 omroepen boetes van in totaal 96.000 gulden heeft opgelegd vanwege ongeoorloofde reclame-uitingen tijdens de zgn. Marco Borsato-actieweek in januari 1997. De 6 omroepen (AVRO, KRO, NCRV, NPS, TROS en VARA) hadden bij de Rechtbank beroep aangetekend tegen dit besluit. De Rechtbank heeft uitgesproken dat de opgelegde boete van 16.000 gulden per omroep op haar plaats is. De Rechtbank heeft meegewogen dat de actie gedurende een relatief lange tijd, nl. één gehele week, heeft plaatsgevonden, terwijl de actie bovendien gecoördineerd heeft plaatsgevonden. De Rechtbank heeft het beroep van de omroepen dan ook ongegrond verklaard.

In januari 1997 werd gedurende een week op Radio 3 uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwe CD "De Waarheid" van Marco Borsato. Daarbij werden interviews, spelletjes en promospots uitgezonden. In de STER-reclameblokken werd vooraf aangekondigd dat de nieuwe CD voor het eerst te horen zou zijn in de actieweek van Radio 3 FM. Daarnaast verscheen een advertentie in De Telegraaf met de tekst: ,,Heb jij de nieuwe CD van Marco Borsato nu al gehoord? Dan luister jij naar Radio 3 FM''. In deze advertentie is de hoes van de CD van Borsato afgebeeld. Het Commissariaat beboette de 6 genoemde omroepen voor het op specifieke, overdreven en overdadige wijze aanprijzen voor het product "De Waarheid".

Daarnaast legde het Commissariaat de NOS een boete van 80.000 gulden op, omdat het Commissariaat de NOS verantwoordelijk acht voor het organiseren van de actieweek. De NOS heeft zich daarmee schuldig gemaakt aan het maken van winst door derden, nl. de platenmaatschappij van Borsato. De NOS is eindverantwoordelijk voor het doen en laten van de zendercoördinator van Radio 3, die de actieweek organiseerde. De NOS heeft tegen deze uitspraak beroep aangetekend bij de Rechtbank. In deze zaak is nog geen uitspraak gedaan.

Het Commissariaat is tevreden met de uitspraak van de Rechtbank. Commissaris Programma Toezicht Lennart van der Meulen: ,,De Rechtbank heeft het Commissariaat op alle punten in het gelijk gesteld. De in de actieweek uitgezonden interviews, spelletjes en promospots, in samenhang met de 'aanhakende reclame' in de STER-blokken en de advertentie in de Telegraaf, en het veelvuldig noemen van de naam Borsato en diens CD stond in geen verhouding tot het niet-commerciële karakter van de publieke omroep. Volgens de Rechtbank hebben we terecht geoordeeld dat het hier om verboden reclame-uitingen ging''.

De 6 omroepen kunnen tegen de uitspraak van de Rechtbank in hoger beroep bij de Raad van State.

Deel: ' Rechtbank boetes omroepen voor Actieweek Borsato terecht '
Lees ook