Rechtbank Groningen toegankelijk voor advocatuur op BalieNet

De rechtbank Groningen en de Nederlandse Orde van Advocaten hebben op vrijdag 19 november een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het beschikbaar stellen van gegevens voor publicatie op het BalieNet, het besloten intranet voor de advocatuur. De publicatie van de gegevens en de mogelijkheid om die gegevens te raadplegen is een belangrijke ontwikkeling voor alle advocaten(kantoren) die een civiele procedure hebben lopen bij de rechtbank Groningen. De rechtbank Groningen stelt al enige jaren langs elektronische weg gegevens ter beschikking aan advocatenkantoren. Deze gegevens hebben betrekking op de stand van zaken van civiele procedures (de civiele rol) en op diverse registers. In overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten wordt dit project thans verbreed. Advocatenkantoren in Nederland die zijn aangesloten op het intranet van de advocatuur (BalieNet) hebben nu toegang tot de genoemde gegevens.

© Nederlandse Orde van Advocaten

Deel: ' Rechtbank Groningen toegankelijk voor advocatuur op BalieNet '
Lees ook