Newconomy

Rechtbank handhaaft beslag PPN
ten laste van Newconomy Ventures B.V.

Amsterdam, 10 augustus 2001

Newconomy N.V. (Euro.NM: NEWY) maakt bekend dat de Rechtbank in Amsterdam om juridisch technische redenen heeft besloten het beslag, dat PPN (Publishing Partners Nederland) heeft laten leggen ten laste van Newconomy Ventures B.V., te handhaven. Dit beslag is gelegd tot zekerheid voor een vordering die PPN op Newconomy meent te hebben.

Newconomy had in een Kort Geding gevorderd dat de President van de Rechtbank te Amsterdam dit beslag zou opheffen. Om juridisch technische redenen heeft de President besloten om dit beslag te handhaven. In deze procedure stond de gepretendeerde onderliggende vordering van PPN op Newconomy niet ter discussie.

Inmiddels heeft de ABN AMRO Bank, die het eerste pandrecht op het beslagen goed heeft, medegedeeld eveneens de opheffing van dit beslag na te zullen streven.

Voor nadere informatie (niet voor publicatie):

Newconomy N.V.

Mr. P Kuipers
Gebouw Easterhillroad
Paasheuvelweg 50
1105 BJ Amsterdam NL

T: +31 (0)20 495 2000
F: + 31 (0)20 495 2001
M : +31(0)6 51496339

www.newconomy.comDeel: ' Rechtbank handhaaft beslag PPN ten laste van Newconomy '
Lees ook