< terug

Hoogezand, 8 februari 2000

BOUWSTOP BIOSCOOPLOCATIE IS OPGEHEVEN

De president van de Rechtbank Groningen heeft bij uitspraak van 4 februari 2000 bepaald dat de schorsing van de bouw van het winkel- en appartementengebouw op de locatie van de voormalige bioscoop aan de Noorderstraat te Sappemeer is opgeheven. De bouw is eind 1998 door de President geschorst naar aanleiding van een verzoek tot schorsing van enkele personen die bezwaar en later beroep aantekenden tegen de bouwvergunning. Hoewel er nog definitief over het beroep moet worden beslist in de bodemprocedure betekent de uitspraak van de president dat de bouw kan worden voortgezet.

Burgemeester en wethouders van Hoogezand-Sappemeer hebben enkele weken geleden het verzoek tot opheffing van de schorsing bij de president ingediend naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad van 7 december 1999 over het herinrichtingsplan van het winkelcentrum Sappemeer. In dat besluit is aangegeven waar de gemeente parkeerplaatsen rond de toekomstige winkel zal aanleggen en om hoeveel parkeerplaatsen het gaat.

De uitvoering van de herinrichting, die de eerste helft van 2000 zal starten, kan pas worden afgerond als de bouw op de gronden van de voormalige bioscoop is afgerond. Het is mede daarom ook voor de gemeente van belang dat de bouwstop wordt opgeheven.

De president van de rechtbank heeft aangegeven dat het besluit van de gemeenteraad van 7 december aannemelijk maakt dat er wordt voorzien in een voldoende aantal parkeerplaatsen nabij de toekomstige bebouwing. Hierdoor voldoet de bouwvergunning aan de eisen die zijn gesteld in de Woningwet en is er geen aanleiding om de bouw nog langer te schorsen.

De aanvrager van de bouwvergunning, Woningstichting Talma, heeft aangegeven op korte termijn te starten met de werkzaamheden.

Deel: ' Rechtbank heft bouwstop bioscooplocatie Sappemeer op '
Lees ook