Landelijke Huisartsen Vereniging

Rechtbank stelt IJsselsteinse huisartsen in het gelijk

De IJsselsteinse huisartsen, die weigerden contracten te sluiten met een aantal 'verre' verzekeraars zijn door de president van de Utrechtse rechtbank mr. Schepen, in alle opzichten in het gelijk gesteld. De president deed de uitspraak in het kort geding, dat door een aantal ëverreí verzekeraars tegen de huisartsen was aangespannen. De huisartsen hebben, volgens de president, het recht om niet met alle maatschappijen contracten te sluiten omdat de administratieve rompslomp daarvan ten koste gaat van de tijd die beschikbaar is voor de zorgverlening aan patiÎnten De beschuldiging dat de huisartsen alleen maar uit waren op het forceren van hogere tarieven wees de president van de hand.

Mr. Schepen vindt de wijze waarop de huisartsen hun patiÎnten van de situatie op de hoogte hebben gebracht niet alleen toelaatbaar maar zelfs zorgvuldig. De huisartsen deden wat door de verzekeraars werd nagelaten, namelijk de patiÎnten objectief op de hoogte brengen van de stand van zaken. In de brief van de huisartsen aan de patiÎnten zijn de alternatieven correct weergegeven: kiezen voor een ander ziekenfonds, kiezen voor een andere huisarts of een particuliere rekening accepteren.
Overigens hebben de huisartsen zich steeds soepel opgesteld als de betreffende verzekeraar weigerden de rekening te vergoeden. Daardoor zijn de patiÎnten ook financieel niet benadeeld. De uitspraak kan ook grote gevolgen hebben voor de relatie tussen huisartsen en verzekeraars in de rest van het land. De rechtbank noemt het beleid om te komen tot een beperkt aantal contracten met zorgverzekeraars gerechtvaardigd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Rechtbank stelt IJsselsteinse huisartsen in het gelijk '
Lees ook