Stichting Internet Domeinregistratie Nederland

Rechter doet uitspraak in zaak IDCN versus SIDN 24/07/2002

Op vrijdag 19 juli 2002 heeft de rechter uitspraak gedaan in het kort geding tussen IDCN en SIDN. De rechter heeft alle vorderingen van IDCN afgewezen en het grootste deel van de vorderingen van SIDN toegewezen. Hieronder vindt u een samenvatting van de eisen van beide partijen en van de uitspraak van de rechter.
De eisen van IDCN
Op vrijdag 5 juli jl. diende bij de rechtbank te Arnhem het kort geding tussen IDCN en SIDN. IDCN daagde SIDN voor de rechter, waarop SIDN een eis in reconventie heeft gesteld. IDCN vorderde in conventie SIDN te veroordelen:

* om berichten over IDCN van de SIDN website, inclusief hyperlinks, te verwijderen;

* om zich in de toekomst te onthouden van het doen van onjuiste en onzorgvuldige mededelingen ten aanzien van IDCN;
* om op de homepage van haar website gedurende een periode van vier weken een rectificatiebericht te plaatsen.

Dit alles op straffe van een dwangsom van 25.000 Euro voor iedere overtreding, dan wel van 10.000 Euro voor elke dag dat SIDN in gebreke is om aan een van de veroordelingen te voldoen. De eisen van SIDN
SIDN, op haar beurt, vorderde in reconventie:
* IDCN te bevelen om iedere inbreuk op SIDNs merk- en auteursrechten te staken;

* IDCN te bevelen om zich in de toekomst te onthouden van het gebruik van de naam Internet Domeinregistratie Controle Nederland of een vergelijkbare benaming;

* IDCN te bevelen om zich te onthouden van het verzenden van of doen van mededelingen zoals zij momenteel doet op haar website en in haar e-mails;

* IDCN te bevelen om zich te onthouden van het maken van inbreuk op de databankrechten van SIDN door op ongeoorloofde wijze gebruik te maken van de gegevens zoals opgenomen in de WHOIS-databank van SIDN;

* IDCN te bevelen een dwangsom te betalen van 10.000 Euro voor iedere dag dat een van de eerste drie genoemde bevelen overtreden wordt;

* IDCN te veroordelen in de kosten van het geding in conventie en in reconventie.

Uitspraak van de rechter
De rechter heeft beide partijen gehoord en wees afgelopen vrijdag vonnis in deze zaak. Hij:

* weigert de door IDCN in conventie gevorderde voorzieningen;
* veroordeelt IDCN om iedere inbreuk op de merkrechten van SIDN te staken en gestaakt te houden;

* veroordeelt IDCN om zich te onthouden van het gebruik van de naam Internet Domeinregistratie Controle Nederland of een vergelijkbare benaming die verwarringwekkend overeenstemt met Stichting Internet Domeinregistratie Nederland;

* veroordeelt IDCN om voor iedere dag dat zij in gebreke mocht blijven aan bovenstaande veroordelingen te voldoen, aan SIDN een dwangsom van 10.000 Euro te betalen, echter tot een maximum van 100.000 Euro;

* weigert het anders of meer gevorderde;

* veroordeelt IDCN in de kosten van deze procedure in conventie en in reconventie.

Deel: ' Rechter doet uitspraak in zaak IDCN versus SIDN '
Lees ook