Europees Hof van Justitie

Afdeling Pers en Voorlichting

PERSCOMMUNIQUÉ nr. 79/99

18 oktober 1999

PLECHTIGE ZITTING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN IN MEMORIAM GIUSEPPE FEDERICO MANCINI, RECHTER IN HET HOF VAN JUSTITIE


Heden om 17.00 uur is het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in plechtige zitting bijeengekomen naar aanleiding van het overlijden op 21 juli 1999 te Bologna van de heer G. Federico Mancini aan de gevolgen van een ernstige ziekte.

De heer Mancini was van 7 oktober 1982 tot 6 oktober 1988 advocaat-generaal bij het Hof en vervolgens, van 7 oktober 1988 tot zijn overlijden rechter in het Hof.

De heer Mancini was geboren in 1927. Hij was hoogleraar arbeidsrecht aan de universiteiten van Urbino, Bologna en Rome, alsook hoogleraar vergelijkend privaatrecht te Bologna. Van 1976 tot 1981 was hij lid van de Italiaanse Hoge raad voor de magistratuur.

Als lid van het Hof en door zijn talrijke publicaties heeft de heer Mancini een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het gemeenschapsrecht. De Italiaanse en Europese universitaire wereld heeft van zijn erkentelijkheid daarvoor blijk gegeven door hem in 1998 een Liber amicorum aan te bieden, een rijke verzameling van opmerkelijke bijdragen van eminente docenten en specialisten in het sociale recht en het gemeenschapsrecht.

Voor nadere informatie wende men zich tot J.-M. Rachet, tel. (0 03 52) 43 03 - 32 05Deel: ' Rechter Europees Hof van Justitie Mancini overleden '
Lees ook