expostbus51


MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

MINJUS: Rechter gaat verwijzen naar mediator

Wijnand Stevens
06 5133 3789

3862

05.11.99

RECHTER GAAT VERWIJZEN NAAR MEDIATOR

Twee tot vijf rechtbanken in Nederland, waaronder in ieder geval die van Arnhem, gaan op proef partijen in een juridische procedure doorverwijzen naar een mediator. Het doel van deze projecten is na te gaan of een structurele voorziening bij de rechterlijke organisatie voor doorverwijzing naar mediation bestaansrecht heeft. Deelname aan mediation in de betrokken arrondissementen is voor partijen gratis. Dat zei staatssecretaris M.J. Cohen van Justitie vandaag op de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVVR). In zijn toespraak lichtte de staatssecretaris enkele van zijn voornemens op het gebied van alternatieve geschilafdoening (ADR) toe. Zeer binnenkort zal hij de Tweede Kamer een beleidsbrief over dit onderwerp sturen.

Mediation is een vorm van niet-juridische geschilafdoening waarbij een mediator tracht partijen op grond van een gemeenschappelijk belang tot overeenstemming te brengen. Voor sommige geschillen, met name die waar het belang van een voortdurende relatie speelt, kan het voor partijen bevredigender zijn hun belangen te verzoenen dan het juridische gelijk te halen ten koste van een ander. Dat kan vervolgens de effectiviteit van de uitkomst vergroten. Mediation vindt altijd slechts op vrijwillige basis plaats. Bij de projecten bepalen de deelnemende rechtbanken wie worden toegelaten als mediator. Op het werk van de deelnemende mediator zal klachtrecht van toepassing zijn. Zij ontvangen voor hun werkzaamheden een forfaitaire vergoeding. Het kabinet heeft ten behoeve van de ontwikkeling van mediation in de rechtspraktijk een bedrag beschikbaar gesteld dat oploopt tot negen miljoen in 2002.

Deel: ' Rechter gaat verwijzen naar mediator '
Lees ook