LIBERTEL

Laatste update:

24-12-99

Rechter schorst besluit OPTA

Rechter schorst besluit OPTA

Maastricht, 24 december 1999 - De President van de Rechtbank in Rotterdam heeft gisteren het besluit van de OPTA van oktober waarbij Libertel werd aangewezen als Partij met aanmerkelijke marktmacht op de Nederlandse mobiele telecommarkt voor onbepaalde tijd geschorst.

Als gevolg van de OPTA aanwijzing zou Libertel non-discriminatoir interconnectie moeten bieden aan andere telefoonmaatschappijen en moeten voldoen aan elk (redelijk) verzoek tot bijzondere toegang Libertel heeft zich hiertegen o.a. verweerd met de volgende argumenten:

* Libertel heeft geen aanmerkelijke marktmacht
* De besluitvorming van OPTA is onzorgvuldig
* Het is onredelijk een marktpartij te confronteren met een verplichting waarvan de reikwijdte geheel onduidelijk is
* Een redelijke overgangstermijn is haar onthouden

De President van de Rechtbank heeft met zijn schorsing OPTA in het ongelijk gesteld en overwogen dat het doel van de aanwijzing van de OPTA zou moeten zijn:


* het bevorderen van zoveel mogelijk gelijkwaardige marktcondities voor alle marktdeelnemers

* OPTA (en niet Libertel) de bewijslast heeft en eerst moet onderzoeken of zij van haar bevoegdheid gebruik moet maken om tot niet-aanwijzing over te gaan

* OPTA de vraag moet beantwoorden of een aanwijzing redelijkerwijs zal kunnen leiden tot het daarmee beoogde doel en daarbij (bij de uitleg van de Telecommunicatie Wet) rekening moet houden met het oogmerk van de Interconnectie richtlijn

* OPTA voordat zij tot een nieuwe uitspraak komt: een toereikend marktonderzoek moet hebben verricht

* niet gebleken is dat OPTA een analyse van de markt en de positie van Libertel positie daarop heeft verricht

* OPTA aandacht moet besteden aan het in acht nemen van een overgangstermijn

* de Rechtbank is uit de gegevens niet gebleken of dat het besluit in stand zal (kunnen) blijven

* het OPTA-besluit, in afwachting van de beslissing op het bezwaar, heeft geschorst

* veroordeelt OPTA tot betaling van de proceskosten aan Libertel

Deel: ' Rechter schorst besluit OPTA interconnectie Libertel '
Lees ook