Gemeente Zaanstad


RECHTER SCHORST BOUWVERGUNNINGEN FASE 1 SAENDELFT

De uitvoering van de bouwvergunningen voor de bouw van 814 woningen in fase 1 Saendelft is door een uitspraak van de president van de rechtbank in Haarlem opgeschort. De gemeente stelt alles in het werk om samen met de GEM de vertraging voor de toekomstige bewoners tot een minimum te beperken.

De president is voorlopig van mening dat de gemeente niet voldoende heeft onderbouwd waarom zij is afgeweken van richtlijnen met betrekking tor de afstand van woningbouw tot industrieterreinen.

De gemeente Zaanstad heeft in de bestemmingsplanprocedure uitgebreid aandacht besteed aan een mogelijke uitbreiding van Forbo en de daarbij behorende geuraspecten. Tot op dit moment heeft de gemeente nog geen concrete uitbreidingsplannen van de Forbo ontvangen en dus ook nooit kunnen beoordelen op de geuraspecten. Naar de mening van de gemeente levert de woningbouw in Saendelft geen beletsel op voor groei van Forbo.

De gemeente Zaanstad zal aan een extern bureau opdracht geven voor een aanvullend geuronderzoek.

De kopers van de woningen worden door de ontwikkelaars op de hoogte gebracht van de situatie. Het infocentrum Saendelft is vrijdagavond en zaterdag geopend. Het informatiecentrum is telefonisch bereikbaar onder nummer 075-6872424.

Zaanstad, 19 februari 1999

Deel: ' Rechter schorst bouwvergunningen fase 1 Saendelft Zaanstad '
Lees ook