AFC Ajax

Rechter verplicht Umbro International tot levering aan Ajax Amsterdam, 3 september 1999.

De President van de Rechtbank te Amsterdam heeft Umbro International in kort geding veroordeeld aan Ajax alle spelerskleding en alle Umbro-merchandise bestemd voor de fans, zoals vastgelegd in de sponsorovereenkomst lopende van 1 juli 1999 tot en met 30 juni 2003, te leveren.

Umbro International is dwangsommen ten bedrage van 50.000 gulden verschuldigd aan Ajax voor iedere dag dat zij in gebreke blijft te voldoen aan deze veroordeling.

Ajax was genoodzaakt dit kort geding aan te spannen omdat Umbro International de rechtsgeldigheid van de genoemde overeenkomst betwist.

Een verdere uitspraak over de vordering van Ajax op Umbro International volgt op 23 september 1999.

Ajax onthoudt zich van verder commentaar.


Zoekwoorden:

Deel: ' Rechter verplicht Umbro International tot levering aan Ajax '
Lees ook