Datum : 7/12/1999 Rechterlijke macht presenteert zichzelf op eigen website

(A.D. 7/12)

De rechterlijke macht opent donderdag een site op het internet. Behalve informatie over de rechterlijke organisatie komen er meteen enkele duizenden belangrijke uitspraken op de paginas van www.rechtspraak.nl De site is opgezet door het projectbureau Elektronisch Loket Rechterlijke Organisatie (ELRO). Het projectbureau is een onderdeel van een samenwerkingsverband van de kantongerechten, rechtbanken en gerechtshoven in Nederland, dat werkt aan de modernisering van de rechterlijke organisatie. Via de website kunnen burgers ook vragen gaan stellen over de rechtspraak in Nederland. M. Cornelissen van ELRO: Natuurlijk niet over zaken die op dat moment bij de rechtbank spelen, maar wel over algemene zaken betreffende de rechtspraak in Nederland. Volgens Cornelissen is het de bedoeling dat het aantal uitspraken steeds verder zal worden uitgebreid: We beginnen met 3000 uitspraken. Het gaat daarbij vooral om fiscale en bestuursrechtelijke zaken. Die uitspraken zijn namelijk al grotendeels gerubriceerd. Verder komen er ook al wat straf- en civiele zaken op te staan. We kunnen uiteraard niet alles meenemen, want ik geloof dat er jaarlijks zon miljoen rechterlijke uitspraken en beschikkingen zijn. We zullen dus een selectie moeten maken die voor de burgers, maar ook voor advocaten en wetenschappers van belang zijn.

top

Deel: ' Rechterlijke macht presenteert zichzelf op eigen website '
Lees ook