Actueel

Rechters signaleren knelpunten in strafproces

Bron: Raad voor de rechtspraak 's-Gravenhage
Datum actualiteit: 29-01-2003

Den Haag, 29 januari 2003

Rechters verwachten strafzaken sneller en efficiënter af te kunnen doen door
het aantal formaliteiten in het strafproces terug te dringen. Door een twintigtal wijzigen in de wet wil de rechterlijke macht de toenemende stroom strafzaken aanpakken. De Raad voor de rechtspraak stelt de wetswijzigingen vandaag voor aan de Minister van Justitie.

Een commissie bestaande uit strafrechters heeft in opdracht van de Raad de meest voorkomende knelpunten die zich in de praktijk tijdens de strafrechtprocedure voordoen in kaart gebracht. Vervolgens heeft de commissie zich gebogen over mogelijke maatregelen die leiden tot een efficiëntere strafrechtspleging. De belangrijkste voorstellen hebben betrekking op
het terugdringen van het aantal raadkamerzittingen tijdens de voorlopige hechtenis;
het terugdringen van het aantal pro-forma zittingen; beperking van het aantal aanhoudingen van de zitting door de termijn voor het oproepen van getuigen te koppelen aan de dagvaardingstermijn;

het stroomlijnen van het hoger beroep en het invoeren van een wettelijk kader voor regiezittingen.
De effecten van deze maatregelen zijn niet op korte termijn te verwachten. In verband met de wetgevingsprocedure verwacht dat de Raad dat de voorstellen pas op zijn vroegst in 2004 operationeel zullen worden.

De druk op de rechtspraak neemt toe. De afgelopen vijf jaar is het aantal strafzaken jaarlijks toegenomen met 3% waarvan het laatste jaar zelfs met 10%. Uitvoering van de voornemens uit het Veiligheidsprogramma zoals de intensivering van opsporing en handhaving zal volgens berekeningen 24.000 strafzaken extra gaan opleveren. Om deze werklast te kunnen verwerken, heeft de rechtspraak extra capaciteit nodig en dus meer geld. Parallel hieraan zijn door de Raad maatregelen bedacht hoe het strafproces efficiënter te maken. Daarbij is gezocht naar een evenwicht tussen de belangen van de justitiabelen en het belang van efficiency. De voorgestelde verbeteringen hebben vooral betrekking op onderdelen die nauwelijks gevolgen hebben voor het verloop van het proces en dus een formeel karakter hebben gekregen.

---

---

Deel: ' Rechters signaleren knelpunten in strafproces '
Lees ook