Provincie FlevolandRechtstreekse treinverbinding Almere-Utrecht nodig

De provincies Flevoland en Utrecht hebben door Holland Railconsult een studie laten verrichten naar de mogelijkheid van een nieuwe railverbinding tussen Almere en Utrecht, de zogenaamde Stichtselijn. De nieuwe lijn, die volgens globale berekeningen zon 390 miljoen euro gaat kosten, moet de verwachte groei van het aantal reizigers tussen Utrecht, Almere en Amsterdam opvangen. In de diverse streek- en bestemmingplannen die nu worden uitgewerkt, moeten nu de ruimtelijke reserveringen worden gemaakt voor een rechtstreekse
(light)railverbinding tussen Almere en Utrecht.

Almere groeit de komende dertig jaar tot een stad met circa 350.000 inwoners. De verschillende stedelijke gebieden in de Noordvleugel van de Randstad gaan daarbij steeds meer als een stedelijk netwerk functioneren. Een zeer goede onderlinge bereikbaarheid is dan een absolute basisvoorwaarde. De grote groeitaak van Almere komt voort uit de ruimtenood in de Amsterdamse regio en de provincies Utrecht en Noord-Holland. Deze situatie wordt in de Vijfde Nota RO onderkend en in het Integraal Ontwikkelingsplan Almere zal dit worden uitgewerkt.

De route

De Stichtselijn takt voor Hilversum af van de bestaande spoorlijn van Utrecht naar Hilversum. De nieuwe lijn volgt vervolgens de A27 richting Stichtse Brug. Bij de kruising met de lijn Hilversum Amersfoort, kan een boog van Hilversum-centrum richting Almere worden aangelegd om zo ook een rondje Gooi mogelijk te maken. In Almere buigt het tracé naar het westen en zal aansluiten op de bestaande lijn Almere Lelystad.

De Stichtselijn krijgt nieuwe stations bij Hilversum-Oost op de kruising met de lijn naar Amersfoort, Laren/Eemnes, Blaricum Dorp, Huizen/Blaricum en in Almere zelf. In het stadsdeel Almere Hout zal worden aangesloten op de reeds geplande Houtlijn. Volgens globale berekeningen gaat de Stichtselijn 390 miljoen euro kosten. Samen met de Houtlijn zijn de totale kosten 540 miljoen.

Goede bouwsteen

Het rapport Verkenning Stichtselijn is een allereerste stap. De komende jaren moet worden nagegaan hoeveel reizigers er gebruik van gaan maken. Ook moet het huidige schetsontwerp verder worden uitgewerkt. Ook is het noodzakelijk om bij de ruimtelijke plannen van de gemeenten en provincies nu al rekening te houden met het ruimtebeslag door de spoorlijn. Volgens de provinciale besturen van Flevoland, Utrecht en Noord-Holland vormt dit rapport daarvoor een goede bouwsteen.

Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincies Utrecht en Flevoland

Deel: ' Rechtstreekse treinverbinding Almere-Utrecht nodig '
Lees ook