!! Onderstaand persbericht is tevens een uitnodiging aan de pers om aanwezig te zijn bij de openbare rechtszitting!

P E R S B E R I C H T

Vredesaktivisten voor de rechter na kernwapen-inspektie vliegbasis Volkel

Den Bosch, 29 maart 1999. Woensdag 31 maart om 09:00 uur zullen vier vredesaktivisten zich voor de arrondissementsrechtbank in Den Bosch moeten verantwoorden voor hun aanwezigheid op vliegbasis Volkel op 2 oktober 1998. De vier voerden een inspektie uit naar de aanwezigheid van illegale kernwapens aldaar. Onder de aktivisten bevonden zich Krista van Velzen (24, Prinsenbeek) en Marjan Willemsen (21, Gemert).

Op 2 oktober 1998 brachten de vier enkele uren door op de militaire vliegbasis Volkel. Ze onderwierpen de basis aan een inspektie, in de hoop de Amerikaanse kernwapens die nog altijd op Volkel liggen te kunnen lokaliseren. Nadat enkele leden van het inspektieteam waren doorgedrongen tot een F-16 loods, alwaar ze vragen stelden aan personeel, werden zij aangehouden. Enige tijd later werd ook een tweede inspektieteam ontdekt. Allen werden ze beschuldigd van 'het zich bevinden op verboden terrein' en 'het opnemen van militair terrein'.

Een van de aktievoerders verklaarde: ,,De verkeerde mensen dreigen te worden gestraft. In 1996 heeft het Internationale Hooggerechtshof van Den Haag gezegd dat het dreigen met en gebruiken van kernwapens in strijd is met de wet. Degenen die gestraft zouden moeten worden, zijn de mensen die verantwoordelijk zijn voor het hebben van kernwapens. Zo gauw als de atoomwapens weggehaald gaan worden van Volkel, zullen wij ophouden met het aktievoeren daar.''

Krista van Velzen en Marjan Willemsen hebben zich, als lid van de groep "Trident Ploughshares 2000" al eerder voor een Schotse rechtbank moeten verantwoorden vanwege hun deelname aan akties tegen Britse kernonderzeeers.

Internationale verdragen

Tijdens hun rechtszaak zullen de vredesaktivisten ook verwijzen naar het Non-Proliferatie Verdrag. Daarin is afgesproken dat kernwapenstaten noch hun bommen, noch de kennis door mogen geven aan niet- kernwapenstaten. Dit verdrag wordt geschonden. Hoewel de kernwapens bewaakt worden door de Amerikaanse eenheid 752 Munss (Munitions Support Squadron), worden Nederlandse piloten opgeleid om deze massavernietigingswapens te vervoeren en eventueel te droppen. Ten slotte zijn er ook de Neurenberg Principes, die bepalen dat elke burger niet alleen het recht, maar ook de plicht heeft om een misdaad tegen de mensheid te voorkomen.

Zekerheid over kernwapens op Volkel

Het bewijs dat er op Volkel kernwapens liggen, wordt ondermeer geleverd door dokumenten van de Natural Resources Defense Council, te Washington. En tijdens een kernwapendebat in de Eerste Kamer op 3 november 1998 deelde minister Van Aartsen desgevraagd mede, dat de kernwapens op Volkel 'ge-de-alert' zijn (= niet op scherp staan!).

Noten voor de pers:


* De openbare rechtszitting vindt plaats in het Gerechtsgebouw aan de Leeghwaterlaan in Den Bosch (direkt achter het NS-station).


* Advokaat van de aktivisten is Mr. Eric Hummels: 030-6932763.


* Woordvoerder namens de aktivisten: Marjan Willemsen: 0492-363762


* Uitvoerige informatie over (akties tegen) kernwapens in Nederland, alsmede de factsheet De feiten over kernwapens in Nederland, is beschikbaar op de website http://www.ddh.nl/vrede


* Onderzoeksbureau AMOK in Utrecht beschikt over het bewijs dat er kernwapens in Nederland liggen: 030-2714376


* De aktivisten zijn te bereiken in het Paas-aktiekamp dat van 1-5 april zal worden gehouden op het terrein van Atoomvrijstaat, in de bossen bij Volkel. Telefoon aldaar: 06-51755638.


* 5 April: Paasmars voor Ontwapening en Vrede. Zie www.ddh.nl/vrede Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@antenna.nl Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks!

Deel: ' Rechtszaak vredesaktivisten na kernwapens-inspectie Volkel '


Lees ook