Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

ENSCHEDE, DD 18 JUNI 2002:

Rechtszitting dierenmishandeling.

Stichting zinloos geweld tegen dieren & ombudsman voor dieren, maken het volgende bekend:

Vrijdag 21 Juni aanstaande zal in het gerechtsgebouw te Den Haag om 14:30 uur een rechtszitting plaatsvinden aangaande Dierenmishandeling.

De aanklacht luidt moedwillige zware mishandeling c.q. verwaarlozing (uithongering) van hond Max door diens ' baas' aan welke dierenmishandeling Max na een lange uitputtende lijdensweg bezweek.

Dierenmishandeling.
Weliswaar kent de Nederlandse wetgeving de Gezondheid en Welzijnswet voor Dieren (met name art. 37 in dit geval) naar aanleiding van welke wet een dader kan worden gestraft, echter wordt algemeen geconcludeerd en geconstateerd dat met deze wetten niets of nauwelijks iets wordt gedaan. Daders ontkomen aan straf en er wordt nihil ondernomen aan mentaliteitsverandering bij personen die zich (maar al te vaak bij herhaling) aan dieren vergrijpen, verlustigen, of zoals in het geval van hond Max het dier de nodige zorg onthouden en het dier laten lijden. Gevallen waar, na constatering van dierenmishandeling/verwaarlozing de dader zijn dieren na aanvankelijke inbeslagname weer terugkrijgt zijn legio.

Gevallen waarbij de dader/eigenaar van de mishandelde/verwaarloosde dieren zijn dieren niet terugkrijgt zetten al evenmin zoden aan de dijk.

Immers kan/zal de dader nieuwe dieren in huis nemen. Ook hier faalt de wet. Een ex-dader van dierenmishandeling en/of dierenverwaarlozing vervalt meestal in herhaling. Die dader kan dat ook daar het hem of haar door onze Nederlandse wetgeving gewoon mogelijk en zelfs gemakkelijk wordt gemaakt.

Onze wetten falen. Onze wetten zijn niet voldoende. Onze wetgeving wordt niet (optimaal) toegepast waar het om dierenmishandeling/verwaarlozing gaat. Een conclusie getrokken door het Nederlandse publiek, dat zich bij herhaling hieromtrent met klachten wendt tot de Ombudsman Dieren/stichting Zinloos Geweld tegen Dieren.

Het geval Max is dan ook geen op zichzelf staande dierenmishandelingkwestie.

Max gaat daarom het voortouw nemen. Het hevig verontwaardigde publiek heeft voor Max en alle andere mishandelde dieren haar handtekening gezet. Een handtekening om onze rechtstaat er eindelijk van te doen doordringen dat alle mishandelde Max' en er recht op hebben dat hun daders worden gestraft. Daadwerkelijk gestraft. Zwaar gestraft. Omdat al die mishandelde Max'en ook rechten hebben.

Dooddoeners als lichte Halt-strafjes worden door het Nederlandse volk niet langer geaccepteerd, zwaardere straffen dus en al zeker een verbod om ook nog maar een enkel dier te mogen houden, dat is wat het publiek wil zien, dat is waar het publiek 15000 handtekening voor heeft gezet.

Stichting Zinloosgeweld Tegen Dieren , waar Ombudsman Dieren deel van uitmaakt, zal aanstaande vrijdag 21 Juni tijdens de rechtszitting hond "Max"
in persoon aanwezig zijn om de 15000 handtekeningen namens het Nederlandse Volk in het proces te voegen .

De stichting wil op deze wijze namens haarzelf en het Nederlandse volk kenbaar maken dat het mishandelen van dieren zwaarder berecht dient te worden en dat de wetgeving hier dringend wijzigingen behoeft.

Om dierenmishandeling zwaar(der) te straffen wordt tot nu toe niet de Gezondheid en Welzijnswet voor Dieren toegepast maar het Wetboek van Strafrecht, in welke laatste het dierenmishandelen wordt gezien en benoemd als vernieling van goederen. Dieronwaardig en niet meer van deze tijd. Echter, maar al te vaak komt een dierenkweller er met een sisser (lees: waarschuwend vingertje) vanaf. Een vrijbrief voor herhaling dus.

De stichting Zinloos geweld tegen Dieren en het Nederlandse volk willen dat dieren gezien en behandeld worden als levende wezens met rechten, zeker door de Nederlandse Rechtstaat.
Het mishandelen van dieren is totaal iets anders dan het vernielen van een lantarenpaal.

Opneming van Dierenrechten in de Nederlandse Grondwet -zoals op dit moment in Duitsland gebeurt- zou eveneens een stap in een goede richting zijn.

Tot zover dit persbericht.

PERSINFO:

Henk ten Napel
06-53456640

Ombudsman voor Dieren

---
info@ombudsmandieren.nl

---
http://www.zinloosgewelddieren.nl

---

Deel: ' Rechtszitting dierenmishandeling Den Haag '
Lees ook