Ingezonden persbericht


FNV: Rechtvaardige inkomensverdeling op politieke agenda FNV Voorlichting - publieksinfo@vc.fnv.nl

De FNV wil het thema rechtvaardige inkomensverdeling weer prominent op de politieke agenda. Dat zegt de vakcentrale in reactie op de vandaag gepresenteerde Miljoenennota. De inkomensongelijkheid is de afgelopen jaren verder toegenomen. De vakcentrale FNV wil het thema rechtvaardige inkomensverdeling daarom weer prominent op de politieke agenda. Dat zegt de FNV in reactie op de vandaag gepresenteerde Miljoenennota.

Er moet meer progressie in het belastingstelsel komen. Voor de hoogste inkomens bepleit de FNV een hoger belastingtarief: 75% voor inkomens boven de miljoen en 100% voor de salarissen vanaf 3 miljoen gulden. Voor aftrekposten moet er een vast tarief komen.

Door de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten is grote onzekerheid ontstaan over de toekomst. Hoewel de Nederlandse economie zeker tegen een stootje kan, moet de komende maanden de economische situatie goed in de gaten worden gehouden. In overleg met andere betrokken organisaties en partijen kan, wanneer nodig, het beleid worden aangepast.

De FNV vindt het tempo waarin het kabinet maatregelen neemt, die de combinatie van arbeid en zorg verbeteren, te traag. Het is hoog tijd voor een ambitieus actieplan. Kern is, naast betere kinderopvang, een verzekering voor verlof. In een fiscale bonus voor herintredende vrouwen ziet de FNV weinig. Het verhogen van de combinatiekorting - een heffingskorting voor werkende ouders - zet meer zoden aan de dijk.

De FNV wil verder dat het kabinet meer inzet op scholing. Een belangrijk middel daarbij is de zogeheten Persoonlijke Ontwikkelingsregeling (POR). Met het geld op deze individuele rekening kan de werknemer zelf scholing 'inkopen'. Net als bij de spaarloonregelingen het geval is, moet er voor de POR een belastingvrijstelling komen.

De loonkosten moeten, met het oog op de onzekere toekomst, goed in de gaten worden gehouden. De lasten op arbeid kunnen wat de FNV betreft omlaag. Met de miljarden aan overschotten in de sociale fondsen kan de WAO op een gezonde manier gefinancierd blijven. Ook de werkgeverspremies kunnen wat omlaag.

De FNV vindt het een gemiste kans dat de verlaging van de vennootschapsbelasting niet wordt gecombineerd met de invoering van een energiebelasting voor grootverbruikers, bij voorkeur in Europees verband.

Prinsjesdag 2001

Deel: ' Rechtvaardige inkomensverdeling op politieke agenda '
Lees ook