OPTA

OPTA - Actueel

Onafhankelijke Post en Telecom Autoriteit (OPTA)

Rechtzaak over voorlichting aan consumenten

Op dit moment loopt er een civiele procedure bij de rechtbank Den Haag tegen OPTA. De zaak is aangespannen door KPN omdat zij de publieksvoorlichting van OPTA aan de consument misleidend acht. Deze voorlichting was bedoeld om transparant te maken dat het sinds 1 augustus vorig jaar mogelijk is om ook het lokale verkeer via carrier pre-selectie (CPS) te laten verlopen. Daarmee werd een belangrijke barrière voor concurrentiebevordering geslecht. KPN eist in deze procedure eveneens een verbod van toekomstige voorlichting door OPTA aan de consument.

OPTA heeft onder andere via een website nadere informatie over de nieuwe keuzemogelijkheden van de consument en de tarieven van de verschillende aanbieders die meewerkten, gepubliceerd. OPTA is van oordeel dat de website inmiddels in een behoefte heeft voorzien om de consument te attenderen op de mogelijkheid om voor het lokale verkeer te kiezen uit meerdere aanbieders. Na het verstrijken van circa een half jaar vond OPTA het opportuun om te staken met het publiceren van de tariefinformatie.

Hans Bakker, directeur van de OPTA: 'Kennelijk hebben we tegen het zere been van KPN geschopt, omdat ze van oordeel zijn dat publieksvoorlichting niet in ons takenpakket zit. Wij vinden dat een overheidsorgaan geen uitdrukkelijke wettelijke grondslag nodig heeft om het publiek te informeren. De consument heeft daar, om goed te kunnen kiezen, ook recht op'.

OPTA heeft onderzoek laten doen naar de transparantie in de telecommunicatiemarkt. Uit het onderzoek blijkt dat informatie over tarieven, kwaliteit en voorwaarden in de praktijk in het algemeen onvoldoende beschikbaar en vergelijkbaar is.

Op 1 januari 2000 werd CPS in Nederland geïntroduceerd. Vanaf dat moment konden consumenten ervoor kiezen om hun nationale, internationale of beide soorten verkeer door een CPS-aanbieder te laten afhandelen. Feitelijk betekende dit dat toen nog alleen nummers die met een nul begonnen via een CPS-aanbieder konden worden afgehandeld. CPS-aanbieders hebben in 2001 wel aangegeven dat zij ook verkeer zonder nul via CPS zouden willen kunnen afhandelen. Dit echter onder de voorwaarde dat de zogenaamde 'prijssqueeze' op deze gesprekken zou zijn opgelost. Van een prijssqueeze is sprake als een concurrent klem komt te zitten tussen de prijs die KPN in rekening brengt voor het gebruik van haar netwerk, en de eindgebruikerstarieven die KPN aan haar eigen klanten vraagt
OPTA heeft de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om deze prijssqueeze op te lossen.

'OPTA ACTUEEL' is een aanvulling op 'OPTA CONNECTIES', het nieuwsblad van OPTA

Deel: ' Rechtzaak tegen OPTA over voorlichting aan consumenten '
Lees ook