Ingezonden persbericht


Den Haag, 26 juli 2002

Reclame Code Commissie stelt Ben in het gelijk omtrent communicatie over KEMA-rapport

Op 23 juli 2002 heeft de Reclame Code Commissie (RCC) Ben in het gelijk gesteld. Mobiele operator Dutchtone diende onlangs een klacht in tegen de reclames waarin Ben communiceert over het KEMA-rapport van april 2002. Ben heeft enorme inspanningen gepleegd om het netwerk te verbeteren. Uit een onderzoek naar de kwaliteit van de netwerken van mobiele operators concludeerde Ben dat hij bij de beste drie mobiele netwerken in Nederland behoort. Ben is blij met de uitspraak van de Reclame Code Commissie.

Mobiele operator Dutchtone diende een klacht in tegen Ben omdat Dutchtone het niet eens was met de communicatie-uitingen van Ben over de resultaten van het KEMA-onderzoek. Zo klaagde Dutchtone erover dat Ben de zogenaamde 'drive tests' zelf zou hebben gereden. Daarnaast klaagde Dutchtone erover dat de hoofdconclusies van het KEMA-rapport niet overeenkwamen met de inhoud van het rapport. Ben had volgens Dutchtone op basis van het KEMA-rapport niet mogen concluderen dat hij tot de beste drie mobiele netwerken in Nederland behoort. Tenslotte zou Ben in zijn communicatie-uitingen de bron niet volledig vermeld hebben.

Ben heeft zich verweerd tegen deze klachten. De RCC heeft Dutchtone's klachten afgewezen op de volgende punten:

De uitingen van Ben dat KEMA het onderzoek heeft uitgevoerd zijn niet onjuist en/of misleidend. Deze verwijzen er namelijk naar dat KEMA zijn naam aan het onderzoek heeft verbonden, de meetresultaten heeft gecontroleerd en conclusies heeft verbonden aan de meetresultaten. Dat Ben de zogenaamde 'drive tests' zelf heeft gereden, gaat in dit verband de in reclame geoorloofde overdrijving niet te buiten, mede omdat de medewerkers van KEMA steekproefsgewijs zijn meegereden.

Ben mocht er op vertrouwen dat de hoofdconclusies van het KEMA-rapport overeenkomen met de onderzoeksresultaten. Bovendien heeft Dutchtone niet aannemelijk kunnen maken dat de onderzoeksresultaten onjuist zijn. Vervolgens heeft Ben op een juiste wijze gebruik gemaakt van die conclusies, door zelf te concluderen dat zij bij de beste drie mobiele netwerken in Nederland behoort.

Tenslotte heeft Ben voldoende duidelijk de bron vermeld in zijn communicatie-uitingen.

De RCC stelde Ben in het gelijk en wees alle klachten van Dutchtone af.

Deel: ' Reclame Code Commissie geeft Ben gelijk na klacht Dutchtone '
Lees ook