Persbericht, februari 99

Reclame Code Commissie: "Getest" kan misleidend zijn

Een product testen is wat anders dan een product goedkeuren. Testen geeft in het algemeen geen kwaliteitsoordeel en 'goedkeuren' behoort dat wel te doen. Voor de consument is dat onderscheid lastig. Die wordt in de war gebracht door een product met de aanprijzing 'getest'. De Reclame Code Commissie kan in zo'n geval zelfs van 'misleidend' spreken. Dit blijkt uit een uitspraak die de commissie onlangs over traphekjes deed.

Het betrof een klacht over traphekjes waarbij op de verpakking de tekst TNO-getest was aangebracht. De klager - zelf leverancier van een traphekje dat het keurmerk 'Goedgekeurd Keurmerkinstituut' draagt - vond dat deze tekst de indruk wekt dat het traphekje door TNO was goedgekeurd. In werkelijkheid was het hekje slechts op een paar onderdelen door TNO getest.

De Reclame Code Commissie stelde de klager in het gelijk. De mededeling op de verpakking wekte niet alleen de indruk dat de traphekjes door TNO waren getest, maar ook dat ze voldeden aan alle eisen waaraan een dergelijk hekje ingevolge het Eisenpakket Kinderhekje zou moeten voldoen. Daar dat niet werd aangetoond, werd de aanduiding TNO-getest op de gewraakte verpakking 'misleidend' genoemd.

Het eisenpakket waarnaar de Reclame Code Commissie in deze uitspraak verwijst, is het eisenpakket van het Keurmerkinstituut. Dit instituut beheert het keurmerk 'Goedgekeurd Keurmerkinstituut', de opvolger van de keurmerken 'Goedgekeurd, Ned. Vereniging van Huisvrouwen' en 'Goedmerk'. De eisen zijn opgesteld door een breed samengesteld panel van deskundigen en betrokkenen. Gezamenlijk dragen zij zorg voor een verantwoord eisenpakket. Een product dat het keurmerk 'Goedgekeurd Keurmerkinstituut' wil voeren, moet aan al die eisen voldoen. Dat wordt dan getest in gerenommeerde onderzoekinstituten, waarvan TNO er één is. Of het product goedkeuring verkrijgt, wordt echter beslist door het Keurmerkinstituut.

Ook keuringsinstituten kunnen gekeurd worden. Daar is de Raad voor Accreditatie verantwoordelijk voor. Die stelt vast of het keuringsinstituut op een onafhankelijke en onpartijdige manier werkt. De meeste gerenommeerde keuringsinstituten, waar onder het Keurmerkinstituut, zijn dan ook erkend door de Raad voor Accreditatie.

Het Keurmerkinstituut heeft vandaag (8/2/99) een catalogus van keurmerken voor consumenten geplaatst op zijn website (www.keurmerk.nl). Daarbij is ook aangegeven of een keurmerk is erkend door de Raad voor Accreditatie.

Deel: ' Reclame Code Commissie 'Getest' kan misleidend zijn '
Lees ook