Aasmail Service
Postbus 12
2180 AA HILLEGOM
tel: 0252 - 521294 fax: 0252 - 524827
Internet https://www.aasweb.nl

Persbericht

Uitspraak Reclame Code Commissie d.d. 14-01-99
Teledirekt Nederland maakt misleidende reclame voor de CD-Foongids 1998

De Reclame Code Commissie heeft op 14 januari een uitspraak gedaan waarin Teledirekt Nederland misleidende reclame wordt verweten voor het verkopen van de CD-Foongids 1998.

Teledirekt Nederland is een postorderbedrijf voor CD-ROM's. De CD-Foon Telefoongids 1998 is een uitgave van KPN Telecom.

In de reclame-uiting van Teledirekt werd voor deze CD-Foongids een prijsverlaging gesuggereerd van fl. 10.-- n.l. een prijs van fl. 69.-- ex. btw. Deze prijs is inclusief btw echter hoger dan de adviesprijs van KNP Telecom, fl. 79.-- inclusief btw. De aangeboden prijs van Teledirekt is inclusief btw fl. 81.08 en inclusief verzendkosten zelfs fl. 92.83.

Voor meer info Internet https://www.aasweb.nl/cdfoon
Tel 0252-521294 Fax 0252-524827
Willem Arnoud

Teledirekt 078-6931742 Internet https://www.teledirekt.nl

Deel: ' Reclame Code Commissie veroordeelt Teledirekt Nederland '
Lees ook