Reclame Code Commissie

Reclame van UPC, uitgezonden via het eigen informatiekanaal, voor het product Priority Telecom is misleidend.

6/17/02
Reclame van UPC, uitgezonden via het eigen informatiekanaal, voor het product Priority Telecom is misleidend. De mededeling "en u belt via Priority Telecom tot 20% goedkoper" is te absoluut en daardoor misleidend. De uitzonderingen daarop zijn in zodanig kleine letters en cijfers in beeld gebracht dat deze niet dan wel nagenoeg niet leesbaar zijn. Bovendien is adverteerder in de opsomming van de uitzonderingen niet volledig aangezien geen voorbehoud is gemaakt ten aanzien van internationale gesprekskosten. Voorts overweegt de Commissie dat, nu het door adverteerder gehanteerde starttarief voor nationaal bellen (te weten: euro 0,0500) hoger is dan het tarief dat bij KPN BelBasis in rekening wordt gebracht (te weten: euro 0,0454), niet onder alle omstandigheden bellen via adverteerder voor de beller voordelig uitpakt. Het te behalen voordeel is afhankelijk van het individuele belgedrag. Adverteerder vergelijkt, voor de haalbaarheid van het in de uiting genoemde voordeel, de totale gesprekskosten van een 100 minuten durend gesprek tijdens piekuren via Priority Telecom met die van een dergelijk gesprek via KPN BelBasis. Dit voorbeeld betreft echter een allerminst gangbare situatie. Dat het geclaimde voordeel onder bijzondere omstandigheden in theorie haalbaar is, rechtvaardigt niet het in de uiting in zo algemene bewoordingen genoemde voordeel. Gelet op het bovenstaande acht de Commissie de uiting misleidend als bedoeld in de artikelen 7 en 14 aanhef en onder a van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is er geen sprake van een objectieve wijze van vergelijken als bedoeld in artikel 14 aanhef en onder c NRC. Aangezien de Commissie adverteerder al meermalen heeft aanbevolen om niet meer in strijd met de NRC reclame te maken voor Priority Telecom heeft zij besloten deze uitspraak openbaar te maken. Voor nadere informatie: Stichting Reclame Code, mevrouw Mr P.E.C. Ancion-Kors tel. 020 6960019 voor nadere informatie: mevrouw Mr P.E.C. Ancion-Kors tel. 020 6960019

Zoekwoorden:

Deel: ' Reclame UPC voor Priority Telecom is misleidend '
Lees ook