LANDELIJK BUREAU HUMANITAS

Reclassering en Humanitas gaan nauw samenwerken

Reclassering en Humanitas betrekken meer vrijwilligers bij (ex-)gedetineerden

De Stichting Reclassering Nederland (SRN) en landelijke vrijwilligersorganisatie Humanitas gaan nauw samenwerken om meer vrijwilligers te betrekken bij de maatschappelijke zorg voor (ex-)gedetineerden. In aanwezigheid van Boris Dittrich, vice-voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Justitie, tekenden beide partijen vandaag een overeenkomst. De inzet van vrijwilligers draagt volgens beide organisaties bij aan het voorkomen dat (ex-)gedetineerden opnieuw delicten plegen.

Algemeen directeur Ted van der Valk van de SRN en Humanitas-directeur Marius Ernsting stellen dat een goede opvang en begeleiding van (ex-)gedetineerden in veel gevallen van doorslaggevend belang is voor een geslaagde (her)integratie en dus voor het beperken van nieuw strafbaar gedrag. Professionele voorzieningen, zoals penitentiaire inrichtingen en de reclassering, zijn hiervoor onmisbaar, maar niet voldoende, aldus de overeenkomst. Beide organisaties streven daarom naar een landelijk dekkend netwerk van vrijwilligersgroepen voor het onderhouden van contact met strafrechtklanten, zowel binnen als buiten de penitentiaire inrichtingen.

Deze ontwikkeling onderstreept het belang van al bestaande vrijwilligers-groepen die op dit gebied hun bestaansrecht hebben bewezen. Het feit dat de samenleving, in de persoon van een vrijwilliger, persoonlijke en onbaatzuchtige aandacht toont voor de (ex-)gedetineerde, houdt op zich al een belangrijke ideële meerwaarde in. Daarnaast heeft de betrokkenheid van de vrijwilliger een praktische meerwaarde in het doorbreken van een mogelijk isolement van de (ex-)gedetineerde of door hem als een maatje praktische hulp en adviezen te geven. Dit gebeurt dan in aanvulling op en in samenhang met de taken die door beroeps-krachten worden uitgevoerd. Vrijwilliger en professional zijn dan ook wederzijds aanvullend.

Het landelijk dekkend netwerk van vrijwilligersgroepen moet eind 2003 zijn gerealiseerd. Humanitas zal zich daarbij vooral bezig houden met het organiseren en motiveren van vrijwilligers. Samen met de Stichting Reclassering Nederland worden inhoud en methodiek verder ontwikkeld. De specifieke kwaliteiten van beide organisaties worden hiermee gebundeld.


-

Deel: ' Reclassering en Humanitas gaan nauw samenwerken '
Lees ook