Provincie Friesland

Persberichten

Reconstructie Betonwei/Langewyk

De weg Betonwei/Langewyk is aan de beurt om als laatste grote project uit de zogenaamde spreidingsvariant aan te pakken. Deze variant heeft als doel de bereikbaarheid van Noordoost Fryslân te verbeteren. Twee andere belangrijke onderdelen zijn de rondwegen om Drogeham en Rottevalle inmiddels afgerond. Gedeputeerde Staten hebben de aanpak van dit wegvak vastgesteld en vragen de statencommissie Waterstaat en Milieu die aanpak inspraakrijp te verklaren. Op 26 april neemt deze commissie een besluit.

Het project aanpak Betonwei/Langewyk kent een lange voorgeschiedenis. Inmiddels is het Provinciaal Verkeer en VervoerPlan vastgesteld en daardoor is het project nogmaals bekeken. De weg Twijzel-Harkema-Drachten heeft daarin namelijk de status 'gebiedsontsluitingsweg A' gekregen.

Voorgesteld worden de volgende maatregelen:

- aanbrengen van asfaltbeton;

- geluidwering woningen;

- landschappelijke inpassing;

- parallelwegen aanleggen om alle erfaansluitingen van de hoofdweg te halen;

- minder kruispunten;

- kruispunten aan te leggen als T-kruising, bajonetkruising of rotonde;

- aanleg fietstunnel.

In de aanloopfase heeft de Provincie al uitgebreid overleg gevoerd met de gemeenten, de landinrichtingscommissie 'Achtkarspelen zuid' en de omwonenden. Bij de concrete invulling van dit project zal de Provincie regelmatig blijven overleggen met deze partijen. Die concrete invulling -waar komt bijvoorbeeld een rotonde, waar de fietstunnel- kan pas gegeven worden na de inspraakperiode. Deze periode loopt gelijk op met de bestemmingsplanwijziging door de gemeente. Als alles volgens planning verloopt zal eind 2001 met de werkzaamheden kunnen worden begonnen.

Deel: ' Reconstructie Betonwei/Langewyk Friesland '
Lees ook