Gemeente Kesteren


Nieuws

Reconstructie- en rioolwerkzaamheden rbc10 jul 2002 Smachtkamp te Opheusden
Op woensdag 10 juli en donderdag 11 juli wordt de Smachtkamp te Opheusden, tussen Patrijsstraat en de Fazantstraat, geasfalteerd.

Kerklaan te Opheusden
Van 15 tot en met 19 juli wordt het rioolstelsel in de Kerklaan (tussen de Lindelaan en Burgemeester Lodderstraat) te Opheusden gerenoveerd.
Op het programma staat:
maandag 15 juli: rioolinspectie, dinsdag 16 juli: geen werkzaamheden, woensdag 17 juli: aanbrengen renovatiekous in het riool (de aanwonenden zijn via een brief op de hoogte gesteld van de mogelijke overlast), donderdag 18 juli: de huis- en kolkaansluitingen worden door de aannemer open geboord, vrijdag 19 juli: de aannemer werkt de renovatie af en inspecteert het riool.

In overleg met Waterschap Rivierenland worden via borden omleidingsroutes aangegeven, die NIET via de Rijnbandijk lopen:
- personenautos via de Acaciastraat Kastanjelaan Koningsstraat Lakemondsestraat

- vrachtverkeer via de Tolsestraat de Hel Koningsstraat Lakemondsestraat

De Eben-Haëzerschool blijft via de Middenweg, Rosea Albastraat en Lindelaan bereikbaar.

Jaarlijkse reiniging en inspectie riolering

In de maanden juli, augustus en september wordt de periodieke reiniging en inspectie van een gedeelte van het rioolstelsel van de gemeente Kesteren uitgevoerd. Zes kilometer riool is aan de beurt voor reiniging en inspectie.

Het schoonmaken is nodig om een goede afvoer van het rioolwater te garanderen. Ook wordt hierdoor de vervuiling van het oppervlaktewater tijdens een overstort door hevige regenval beperkt. De reiniging wordt meestal uitgevoerd door een ploeg van twee vrachtwagens, een hogedrukwagen en een vacuümwagen. De hogedrukwagen heeft een tank met ongeveer 15 m³ (sloot)water en spuit het riool schoon met een druk van ongeveer 100 tot 150 bar. De vacuümwagen zuigt, net als een grote stofzuiger, het rioolslib en ander vuil op en voert dit af naar een verwerkingsinstallatie. In sommige gevallen zal een vrachtwagen worden ingezet die beide functies bezit.

Door de inspectie wordt een beeld verkregen van de kwaliteit van de rioleringen. De inspectie van het riool wordt uitgevoerd door Groep Midden Betuwe uit Opheusden en vindt plaats na de reiniging. De inspectie wordt uitgevoerd vanuit een bestelbus door middel van een rijdende videocamera. Tijdens de inspectie worden de beelden in de bus opgenomen op een videoband en worden gelijktijdig eventuele mankementen en hun exacte locatie ingevoerd in de computer. Deze waarnemingen worden samen met digitale fotos vermeld in een inspectierapport. Aan de hand van dit rapport stelt de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente een renovatieplan op waarin eventuele werkzaamheden aan wegen en riolering gecombineerd gepland kunnen worden.

Het is niet ondenkbaar dat u bij deze werkzaamheden wat overlast ondervindt. Doordat het hoofdriool met hoge waterdruk wordt gereinigd kan het gebeuren dat uw binnenriolering wordt leeggezogen of een ogenblik onder druk komt te staan. Het eerste veroorzaakt een rioollucht in huis, eenvoudig te verhelpen door alle kranen even te laten lopen (waterslot herstellen). In het andere geval hoewel het gelukkig maar zelden voorkomt- kan het water omhoog komen en of gaan borrelen in het toilet of de gootsteen. Een handdoek onder de deksel (bril) van het toilet leggen voorkomt dat het water in extreme gevallen over de vloer komt.

Doordat het riool met grote vrachtwagens wordt schoongemaakt is er misschien af en toe wat verkeershinder. En wanneer een put van de riolering voor uw inrit ligt kan het gebeuren dat uw inrit even is geblokkeerd. Wij gaan er van uit dat de medewerkers de overlast voor u zoveel mogelijk beperken.
Van u als inwoners vragen we om in het belang van de verkeersveiligheid en de veiligheid van de werknemers van de genoemde bedrijven om de nodige voorzichtigheid in acht te nemen bij het passeren van de werkzaamheden.

Deel: ' Reconstructie- en rioolwerkzaamheden Kesteren '
Lees ook